תקנון בית-הספר
 

 

תקנון בית-הספר

אני מאמין בית-ספרי

פרק א': כללי התנהגות בביה"ס

פרק ב': כללים להופעה חיצונית - תלבושת ביה"ס  

פרק ג': בחנים ומבחנים

 

"אני מאמין" של בית-הספר

 

בית הספר הוא מסגרת חברתית חינוכית, שנועדה להקנות ידע והשכלה, לפתח חשיבה ולהכשיר אדם, שידע להעריך את כללי ההתנהגות,

שנקבעו בחברה אליה הוא משתייך.

 

הנהלת בית-הספר וצוות המורים הם האחראים לניהולו התקין של בית-הספר.

הם פועלים מכוח החוק במדינת ישראל ובכפוף להנחיות של משרד החינוך והתרבות.

 

מערכת יחסים תקינה בבית-הספר, כמו כל חברה, חייבת להיות מושתתת על כבוד הדדי, סובלנות ופתיחות.

 

בית-הספר "תיכון חדש" הציב לו כמטרות:

 

א.      להקנות ידע והשכלה בהתאם לתכנית הלימודים של משרד החינוך והתרבות.

ב.      להכשיר את התלמידים להיות לומדים עצמאיים ולהכינם לעולם המחר.

ג.        להקנות לתלמידים ערכים של שוויון, דמוקרטיה במתן כבוד לזולת.

 

למימוש הגישה החינוכית של בית-הספר מודגשים כללי היסוד הבאים:

 

א.   כל התנהגות אלימה, מילולית או פיזית מכל סוג שהוא אסורה.

ב.    התלמידים, המורים והצוות בבית-הספר יקפידו על כבוד הדדי, לא יפגעו בכבודו של האחר, ידברו ביניהם בנימוס ויעזרו איש לזולתו.

ג.     המורים והתלמידים יפעלו בהתאם לכללים המיועדים לאפשר קיום שיעורים ולמידה מסודרים תוך התחשבות ומתן כבוד לזולת.

ד.    התלמידים והמורים יפעלו ביושר ובהגינות ביחס למטרות הפדגוגיות הרלוונטיות.

ה.   התנהגות תוך שמירה ומתן כבוד לרכוש הכלל ולרכוש ביה"ס.

 

 

 פרק א': כללי התנהגות בביה"ס

 

התנהגות כללית:

 • זכות התלמיד להגנה על פרטיותו.

 • מידע על התלמיד יימסר לאנשי הצוות החינוכי, רק כאשר הדבר נחוץ לצורך התייחסות מקצועית.

 • בכל מקרה אלימות תתבצע הרחקה של המעורבים באלימות מביה"ס ליום עד שלושה ימים. הורי התלמידים יוזמנו לשיחה עם רכז השכבה – בשיחה יהיו נוכחים מנהלת ביה"ס, רכז השכבה, מחנך הכיתה, המורה שהיה נוכח במקרה .

 • העישון בשטח ביה"ס אסור בהחלט.

במקרים של התנהגות חריגה המשטרה תוזמן להיות מעורבת בנעשה.

 

 

התנהגות בשיעור:

 • התלמיד יכנס בזמן לשיעור.

 • לעיסת מסטיק אסורה בשיעור.   ניתן ללעוס מסטיק רק בשיעור בו נערך מבחן.

 • השימוש בטלפון נייד בשיעור אסורה בהחלט. יש להחזיק את הטלפון הנייד בתיק כבוי.  תלמיד שישתמש בטלפון נייד או הניחו על השולחן - הטלפון יוחרם ע"י המורה ויועבר לרכזת השכבה.

 • בחטיבת הביניים התלמיד יביא לשיעור את כל הציוד הנדרש לשיעור. אם תלמיד לא הביא ציוד  לשיעור שלושה שיעורים ברצף - המורה המקצועי ישלח מכתב להורים.

 • במקרה של היעדרות המורה: ממלא מקום יכנס לשיעורים של תלמידי חטיבת הביניים.

 • תלמידי החטיבה העליונה  ישוחררו מהשיעור אבל יישארו בשטח ביה"ס. הספרייה תהיה לרשותם להכנת שיעורים.

 אין לעזוב את שטח ביה"ס ללא אישור בכתב.

 

 נוהלי השעיית תלמידים:

 • תלמיד שיחרוג מכללי המשמעת יורחק מהשיעור.

 • ההפרעה תדווח ותרשם.

 • במקרים שהדבר חוזר על עצמו יוזמנו הוריו לשיחה.

 • יושעה - מיומיים ועד שמונה ימים.

 • במקרים יוצאי-דופן רשאי המורה לבקש לא להחזיר תלמיד לשיעור בתאום עם המחנך.

  התנהגות בהפסקה:

 • בכל הפסקה יהיו מורים תורנים באזורים שונים של ביה"ס.

 • תלמיד חייב להזדהות בפני המורה התורן.

 • הריצה ומשחקי כדור במסדרונות ביה"ס אסורים.

 • העישון בשטח ביה"ס אסור בהחלט. תלמיד שייתפס מעשן: יושעה מביה"ס ע"י רכזת השכבה.

התנהגות בספריה:

 •  יש לנהוג בכבוד כלפי היושבים בספריה.

 • אין להכניס תיקים לספריה. נא לתלות במתקן בכניסה.

 • יש לכבות פלאפונים.

 • יש לשמור על השקט והניקיון.

 • המחשבים בספריה נועדו למטרת לימוד וכתיבת עבודות.

 • תלמיד שהפר את הכללים לא יורשה להשתמש בשרותי  הספרייה.

 • השאלת ספרי הלימוד תעשה בשעות הצהרים בלבד. (מלבד בחודש הראשון ללימודים)

 

 

איחורים לשיעור

 

תלמיד יכנס בזמן לשיעור.

בחטיבת הביניים: תלמיד יכנס לשיעור למרות האיחור, ויינקטו נגדו הצעדים הרשומים מטה.

בחטיבה העליונה: תלמיד שאחר לשיעור ייכנס לכיתה, על פי שיקול דעתו של המורה בלבד.

 

איחורים - נקיטת אמצעים: 

 • כל איחור ירשם בתעודה בסעיף מתאים.

 • תלמיד שאיחר שלוש פעמים הוריו יקבלו על-כך מכתב מהמורה המקצועי.

 • על איחור רביעי התלמיד יישאר בביה"ס בתום לימודים או יגיע בשעה 7:30 בבוקר.

 • תלמיד שאיחר 5 פעמים באותו מקצוע - הוריו יוזמנו לשיחה ע"י המורה המקצועי.

 • תלמיד שאחר מעל 10 איחורים יוזמנו הוריו לשיחה עם רכזת השכבה.

 • תלמיד שיאחר למבחן - יחשב האיחור על חשבונו, והוא יסיים את המבחן עם כולם.

חיסורים לשיעור / חיסור יומי:

 

על כל היעדרות מיום לימודים יש להביא אישור רפואי או אישור מההורים. חיסורים מעל שלושה ימים מחייבים את התלמיד הצגת אישור רפואי.

 

חיסורים - נקיטת אמצעים:

 • תלמיד שצבר העדרויות יותר מ - 20% משעות הלימוד במחצית ללא הצדקה,  יוזמנו הוריו למחנך הכיתה.

 • תלמיד שנעדר ללא אישור יותר מ 20% משעות הלימוד במקצוע  במהלך מחצית יופחתו 10% מציונו - מצורף דף הסבר ב"שיטת המנות".

 • תלמיד שנעדר ביום מבחן ולא הציג אישור רפואי, לא יבחן במועד ב'.

 • תלמיד שנעדר ממקצוע בגרותי מעל 30% כאילו לא למד מקצוע זה. אם ירצה לגשת לבגרות, יוגש בציון שלילי.

 

שמירה על הרכוש:

 •  התלמידים ישמרו, ויטפחו את שטח ביה"ס: תתקיים תורנות של כיתות לניקיון וטיפוח חצר ביה"ס ומסדרונותיו.

 • התלמידים יהיו אחראים על ניקיון הכיתות, המסדרונות, והחצרות. לא יתחיל מורה בשיעור לפני שהכיתה נקייה.

 • כל תלמיד אחראי לרכושו וינהג בכבוד ברכוש חברו. הכיתות והחלונות ינעלו לפני כל הפסקה גדולה.

 • בסוף כל יום ירימו התלמידים כסאות.

שמירה על רכוש - נקיטת אמצעים:

תלמיד שייתפס משחית רכוש או מלכלך ישלם קנס כספי, או ישלם את הנזק בעבודה. במקרים קיצוניים של פגיעה ברכוש ובציוד כיתה – תשלם כל הכיתה את הנזק.

 

 

  פרק ב': כללים להופעה חיצונית

 

תלבושת ביה"ס:

חולצת טריקו עם סמל ביה"ס לבנים ולבנות.

בקיץ: שרוול קצר.

בחורף: סווטשרט - אימונית עם סמל ביה"ס. 

 

התלמידים יגיעו בהופעה מכובדת וראויה לביה"ס.   

 • אין להגיע בבגדים קרועים או גזורים.

 • אין להגיע בהופעה לא צנועה (ללא חשיפת בטן).

 • אין להגיע במכנסיים קצרים לביה"ס.

   

תלבושת ביה"ס - נקיטת אמצעים:

 

תלמיד לא יורשה ללמוד ללא תלבושת ביה"ס.   

 • תלמיד ללא תלבושת לא יכנס לכיתה ויטופל ע"י המחנך ורכז השכבה.

 • כשהתופעה חוזרת על עצמה יוזמנו ההורים לשיחה עם רכז השכבה.

 • הופעה ללא תלבושת למעלה מ-3 פעמים - התלמיד יושעה מביה"ס.

 

 פרק ג': בחנים ומבחנים

  מושגים:

 • בוחן פתע - כשמו כן הוא: בוחן ללא הודעה מוקדמת. יינתן על שיעורי-הבית לאותו השיעור, על תוכן השיעור בו נערך, או על השיעור הקודם.

 • בוחן - עם הודעה מוקדמת, לסיכום נושא קצר, לבדיקת מוכנות או שליטה של התלמידים על החומר השוטף. אורכו של הבוחן עד 45 דקות. יבחן שליטה בחומר של כשני שיעורים אחרונים.

 • מבחן - יערך לפי לוח מבחנים, על היקף כמות חומר רב יותר שמוגדרים מראש. אורך המבחן לפי צרכי המקצוע.

 

כללים לעריכת בחנים ומבחנים:

 • לא יהיו יותר מחמישה מבחנים בשבועיים בהפרש של יום אחד לפחות זה  מזה.

 • לא יתקיים בוחן מבחן באותו יום.

 • בוחן פתע יינתן לפי שיקול דעתו של המורה.

 • לוח מבחנים חייב להתפרסם בכיתה שבועיים לפני המבחן הראשון.

 • יש ליידע התלמידים על החומר למבחן לפחות שבוע מראש.

 • תלמיד הנעדר יום לפני הבחינה ללא אישור רפואי ציונו יתחיל ב 80 כנ"ל בהיעדרות בשעות שלפני מבחן ביום המבחן.

 • מועד מבחן ישונה רק בתאום עם האחראי על מערכת הבחינות, בידיעת רכזת השכבה.

 • בטופס הבחינה ליד כל שאלה יצוין ערכה בנקודות.

טוהר הבחינות:

 

נחשד תלמיד בהעתקה ישוחח עמו המורה. בכל מקרה העתקה בבחינה תביא לפסילת המבחן.

תלמיד הנתפס בהעתקה ציונו 0 אין מועד ב'.

 

מבחן במועד ב' יתקיים בתנאים הבאים:

 • בחטיבה העליונה - יקבעו שני תאריכים בלוח הבחינות למועד ב'  בכל מחצית הבחינות יתקיימו בימי שלישי החל מהשעה 13:30 ויקבעו ע"י מערכת הבחינות. המשגיחים יהיו אקראיים (לא בהכרח מורה המקצוע)

 • ייבחן תלמיד/ה שנעדר/ה ממבחן עם אישור רפואי או אישור חריג של רכז השכבה.

 • ייבחן תלמיד/ה שנעדר ממבחן עם אישור רפואי או אישור חריג בתאום עם המורה המקצועי ורכזת השכבה. חומר המבחן כמו במועד א'.

החזרת בחינות:

 • מורה שמחזיר מבחנים חייב לבדוק עם התלמידים את המבחן או לתת מחוון.

 • מורה אינו יכול לעשות מבחן לפני שהחזיר את הקודם.

 • מבחנים במקצועות עיוניים רבי-מלל יוחזרו תוך שלושה שבועות ולא יותר! (תנ"ך, ספרות, גיאוגרפיה, אזרחות, היסטוריה) כל מבחן אחר יוחזר תוך שבועיים.

 

הרכב הציון:

חטיבת-ביניים      40% - בחנים ועבודות.

                           40% - מבחן.

                           20% - הערכת מורה.(הכוללת הכנת שיעורים ב % גבוה

                                      מתוך ההערכה)

 

חטיבה-עליונה     40% - מבחנים.

                          45% - בחנים.

                          15% - הערכת מורה. (כולל הכנת שיעורים ב % גבוה  מתוך הערכה)

 

ציון לבגרות      70% - ציון שנתי (ממוצע של מחצית א' + ב').

                       30% - ציון מתכונת.

 •  שימו לב! אין תוספת להערכת מורה. זו ניתנה כחלק מן הציון השנתי.

 

מי אנחנו    

מקצועות הלימוד    

מידע לתלמיד    

מערכת שעות       

לוח צלצולים       

תקנון בית ספרי       

לוח בחינות       

לוח מתכונות ובגרויות       

לוח ארועים       

פעילויות חברתיות    

חדר מורים    

תרבות ישראל    

פעילויות העשרה    

קישורים