ילדות בתקופת השואה

 

י"ז אלול, תשע"ה

1 בספטמבר 2015

 הורים ותלמידים יקרים,

  בס

"משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו"...                                                                    

משהו חדש, שנה חדשה, טרייה, מלווה בריחות שלהי הקיץ , ועוד רגע סתיו של חצבים ושופרות הפותחים שערי שמים . ואנחנו כאן בבית הספר, בית החינוך האהוב שלנו נרגשים לקבל פניהם של ילדים ונערים שנכונים לחוות למידה והתבגרות באקלים הטוב שאנו מייצרים עבורם.

לאחרונה התבשרנו שזכינו השנה בתגמול דיפרנציאלי על הישגי בית הספר בתחום הלימודי החברתי ערכי. יתרה מכך, אנו ממוקמים בעשירון העליון בארץ , בין 61 בתי הספר שעשו שינוי מדיד וגדול ביחס לעצמם. אין ספק, המסע שלנו הוא מסע של מנצחים, שעושים את העולם מקום שיותר טוב לחיות בו.

בשנה שעברה רפורמת "הלמידה המשמעותית" הובילה אותנו לתהליכים פדגוגיים חדשים בבית הספר, שבאים לידי ביטוי בהוראה חלופית והערכה חלופית, סביב ערכים, מעורבות פעילה של התלמידים ורלוונטיות לעת בה אנו חיים. אנו ממשיכים להעמיק את התהליכים הפדגוגיים האלה גם בשנה הבאה עלינו לטובה, כי הוראה משמעותית מקדמת למידה משמעותית. ומעל כל אלה אנו מבינים שיחסי הגומלין שלנו עם התלמידים – הם המפתח העיקרי להצלחה.

מן היעדים שהצבנו השנה :

·         העלאת אחוזי הזכאות לבגרות

·         העלאת הישגים לימודיים בחטיבת הביניים

·         הרחבת הזכאות לתעודות בגרות איכותיות ( 4-5 יח"ל מתמטיקה אנגלית ומדעים)

·         העמקת תהליכי למידה משמעותית

·         קידום המעורבות החברתית- קהילתית

·         עיצוב מרחבי בית הספר

·         יצירת אקלים המבוסס על ביטחון, שייכות, הכלה, שיתופיות, מניעת אלימות ובריונות

·         הרחבת פעילות חוץ בית ספרית – טיולים בשטח, פעילות עם קק"ל,  מסע ישראלי ועוד.

 

בשמי ובשם כל חדר המורים ועובדי בית הספר, אני מאחלת לכם ולבני ביתכם                            

ש נ ה  ט ו ב ה  ו מ א ו ש ר ת  , גמר חתימה טובה! שכל משאלות ליבכם יתגשמו. א מ ן !

 

                                                                                              שלכם בכבוד רב,

                                                                                                   אילנה גז

                                                                                            מנהלת בית הספר

                                                                                            ההנהלה והמורים

חינוך עושים באהבה 

                            

                                                                                                                               

מי אנחנו    

אודות ביה"ס       

סרט תדמית       

אנחנו על המפה       

דבר המנהלת       

בעלי תפקידים       

רכזי מקצוע       

רשימת מחנכים       

רשימת טלפונים       

מקצועות הלימוד    

מידע לתלמיד    

פעילויות חברתיות    

חדר מורים    

תרבות ישראל    

פעילויות העשרה    

קישורים