שבוע בריאות קישורים לאתרים

לתלמידים היוצאים לפולין,

הנכם יוצאים לאחד המסעות החשובים ביותר בחייכם.

חשיבותו של מסע זה, בהיותו  מסע חיצוני  ופנימי להכרת עצמך ושורשיך.

תתוודעו בפולין לתהליך הנורא שהוביל להשמדת עמינו ובעיקר לכך, שהרוע האנושי, עלול לגרום להכחדה של עם שלם.
לימדו שם על העם, על התרבות המיוחדת והעשירה שהחלה בפולין, ובעיקר הכירו בחשיבות החיים, וערך קידוש החיים והמוסר,
חזרו בשלום !

רונית כהן 

 

מי אנחנו    

מקצועות הלימוד    

מידע לתלמיד    

פעילויות חברתיות    

חדר מורים    

תרבות ישראל    

פעילויות העשרה    

קישורים