היום הראשון בפולין התחיל בשדה התעופה - נחיתה בוורשה - וסיור בבית הקברות, בגטו וורשה וסיור בעקבות מסלול הגבורה.

להתראות,

 

חברי משלחת פולין נובמבר  2011 .

היום  הראשון

היום  השני

היום  השלישי היום  הרביעי היום  החמישי היום  השישי היום  השביעי

 

מי אנחנו    

מקצועות הלימוד    

מידע לתלמיד    

פעילויות חברתיות    

חדר מורים    

תרבות ישראל    

פעילויות העשרה    

קישורים