מערכת שעות לכיתה: ז-1

בחר כיתה

חזור לדף הבית

שיעור יום ראשון יום שני יום שלישי יום רביעי יום חמישי יום שישי
1

תנ`ך

מדע וטכנולוגיה

הבעה והבנה

תרבות ישראל

פיסיקה

אומנות
מדעי המחשב

2

תנ`ך

מדע וטכנולוגיה

הבעה והבנה

תרבות ישראל


חנ`ג בנות

אומנות
מדעי המחשב

3

מתמט` א
מתמט` א2

ספרות

היסטוריה

הבעה והבנה

מתמט` א
מתמט` א2

אנגלית א1
אנגלית א2
אנגלית ב1

4

מתמט` א
מתמט` א2

ערבית

היסטוריה

הבעה והבנה

מתמט` א
מתמט` א2

אנגלית א1
אנגלית א2
אנגלית ב1

5

מדע וטכנולוגיה

אנגלית א1
אנגלית א2
אנגלית ב1

פיסיקה

חינוך

ערבית

 

6

מדע וטכנולוגיה

אנגלית א1
אנגלית א2
אנגלית ב1


חנ`ג בנות

כימיה
מדעי המחשב

ערבית

 

7

מצויינות
רוסית
תאטרון

מתמט` א
מתמט` א2

 

כימיה
מדעי המחשב

ספרות

 

8

מצויינות
רוסית
תאטרון

מתמט` א

 

 

 

 

9

 

מתמט` א

 

 

 

 

שיעור יום ראשון יום שני יום שלישי יום רביעי יום חמישי יום שישי