חידון שבועות    
חזרה לדף הבית
כתבה וערכה - מזל מלכא
שאלה 1
חודש סיוון לפי המקרא הוא החודש:
השני
הראשון
התשיעי
השלישי
שאלה 2
מזל חודש סיוון הוא:
שור
דגים
תאומים
דלי
שאלה 3
חג השבועות חל בתאריך:
ו' סיוון
ט"ו ניסן
י"ח אייר
ט"ו באב
שאלה 4
מדוע נקרא החג "שבועות"?
על שם השבועה שנשבע אלוהים למשה.
על שם שבעת המנהיגים הרוחניים של העם היהודי.
כהקבלה לשבעת ימי השבוע.
על שם שבעת השבועות שסופרים מיום הנפת העומר עד חג זה.
שאלה 5
שמות נוספים לחג השבועות:
חג, האסיף, חג הקציר, שמיני עצרת.
חג האסיף, חג הביכורים, חג האביב.
חג הקציר, חג הביכורים, מתן תורה.
חג מתן תורה, חג החרות, עצרת.
שאלה 6
שבועות, הוא אחד משלושת הרגלים שבו:
חקלאי הארץ הביאו ביכורים מיבול אדמתם לכהנים בבית המקדש שבירושלים.
אנשים נשים וטף המשתתפים בצעדת ירושלים.
טקס צבעוני ורב רושם, שעורכים בישובים החקלאיים.
יש הנוהגים להתיז מים על ההולכים ברגל.
שאלה 7
בשבועות נוהגים לאכול מאכלי חלב כי:
כי התורה נמשלה לחלב ולדבש ("דבש וחלב תחת לשונך")
כל התשובות נכונות.
בפסוקי קרבנות החג נאמר: "וביום הבכורים בהקריבכם מנחה חדשה לה' בשבעתיכם" - ראשי התיבות של "חדשה לה' בשבועותיכם" הם ח.ל.ב.
בזמן מתן תורה,נצטוו בני ישראל דיני כשרות. ומאחר ולא יכלו להכשיר את הבשר כהלכה, אכלו דברי חלב.
שאלה 8
ממנהגי חג השבועות:
ערים כל הלילה וקוראים בתורה, אוכלים דברי חלב.
יוצאים לסיורים בטבע, ואוכלים פירות יבשים.
קוראים את מגילת איכה, וצמים על חורבן בית המקדש.
אוכלים פירות משבעת המינים, ועולים לרגל לירושלים.
שאלה 9
מהו "תיקון ליל שבועות"?
טקס לתיקון המידות, שעורכים כהכנה לחודש תשרי.
בליל שבועות סופר סת"ם בודק את ספרי התורה, ומתקן את האותיות שנמחקו.
מנהג בליל שבועות להשאר ערים כל הלילה, ולקרוא בתמצית מהתורה שבכתב והתורה שבעל פה.
נהוג לתקן את בתי הכנסת ובתי המדרש, כהכנה לחג.
שאלה 10
חג השבועות נקרא גם חג הביכורים כי:
ביום זה הביאו את ראשית ביכורי השדה לבית המקדש.
ביום זה הקריבו את ראשית ביכורי הצאן והבקר.
ביום זה הבנים הבכורים עלו לירושלים להתפלל בבית המקדש.
ביום זה בני ישראל ביקרו בבית המקדש.
שאלה 11
מהו העומר ?
אלומה קטנה של שיבולים שנקצרו.
קרבן שעורים, שהיו מביאים ישראל לבית המקדש ביום השני של חג הפסח.
מידה של חומר. בימי קדם מדדו לפי העומר, שהוא כארבעים ליטר.
כל התשובות נכונות.
שאלה 12
מהי ספירת העומר?
תקופה שבה לא ניתן לערוך חתונות ומסיבות.
ספירה של 33 ימים מפסח ועד ל"ג בעומר.
ציווי מהתורה, לספירה מיוחדת של חמישים ימים מיום השני של פסח ועד שבועות.
הימים שבין ל"ג בעומר לשבועות, בהם קוצרים את החיטה.
שאלה 13
מתי מתחילה ספירת העומר?
מליל ל"ג בעומר, שחל בי"ח באייר, ועד שבועות.
מט"ז ניסן, ממחרת היום הראשון של חג הפסח ועד שבועות.
מתענית אסתר ועד ל"ג בעומר.
מראש חודש ניסן ועד ראש חודש סיוון
שאלה 14
בתקופת ספירת העומר נהוג להימנע מ...
לערוך חתונות.
מלהדליק מדורות.
לערוך ברית מילה.
מלימוד תורה.
שאלה 15
כמה ימים נמשך העומר?
49 ימים
33 ימים
50 שבועות
51 ימים
שאלה 16
בחג השבועות קוראים בבית הכנסת את:
מגילת איכה
מגילת אסתר
מגילת רות
שיר השירים
שאלה 17
מגילת רות נקשרה לחג השבועות כי:
כל התשובות נכונות.
מגילת רות מתרחשת בתקופת "קציר חיטים", שזו גם התקופה של חג שבועות.
רות המואביה, שהייתה נוכריה, קבלה על עצמה את דת ישראל.
רות המואביה, סבתא-רבה של דוד המלך, שנפטר על-פי המסורת, בשבועות
שאלה 18
מדוע מקשטים בשבועות את בית הכנסת והבית בעשבים?
זכר לביכורים, ולתורה המשולה לעץ - "עץ החיים היא למחזיקים בה"
זהו ציווי מן התורה.
העשבים משמשים בבית הכנסת לברכה על הבשמים.
הירוק מזכיר את בית המקדש.
שאלה 19
מסמלי החג הם:
אלון, אלה, ארז ואקליפטוס.
חרוסת, מרור, כרפס, חזרת.
ארבעת המינים.
שבעת המינים.
שאלה 20
השלם את הפסוק:"וחג השבועות תעשה לך..."
"ארץ זבת חלב ודבש".
"זמן חרותנו".
"ביכורי קציר שעורים".
"ביכורי קציר חיטים".