חידון שבועות    
חזרה לדף הבית
כתבה וערכה - מזל מלכא
שאלה 1
חודש סיוון לפי המקרא הוא החודש:
הראשון
השני
השלישי
התשיעי
שאלה 2
מזל חודש סיוון הוא:
דלי
תאומים
שור
דגים
שאלה 3
חג השבועות חל בתאריך:
ו' סיוון
י"ח אייר
ט"ו ניסן
ט"ו באב
שאלה 4
מדוע נקרא החג "שבועות"?
על שם השבועה שנשבע אלוהים למשה.
כהקבלה לשבעת ימי השבוע.
על שם שבעת השבועות שסופרים מיום הנפת העומר עד חג זה.
על שם שבעת המנהיגים הרוחניים של העם היהודי.
שאלה 5
שמות נוספים לחג השבועות:
חג, האסיף, חג הקציר, שמיני עצרת.
חג הקציר, חג הביכורים, מתן תורה.
חג מתן תורה, חג החרות, עצרת.
חג האסיף, חג הביכורים, חג האביב.
שאלה 6
שבועות, הוא אחד משלושת הרגלים שבו:
יש הנוהגים להתיז מים על ההולכים ברגל.
חקלאי הארץ הביאו ביכורים מיבול אדמתם לכהנים בבית המקדש שבירושלים.
אנשים נשים וטף המשתתפים בצעדת ירושלים.
טקס צבעוני ורב רושם, שעורכים בישובים החקלאיים.
שאלה 7
בשבועות נוהגים לאכול מאכלי חלב כי:
כל התשובות נכונות.
כי התורה נמשלה לחלב ולדבש ("דבש וחלב תחת לשונך")
בפסוקי קרבנות החג נאמר: "וביום הבכורים בהקריבכם מנחה חדשה לה' בשבעתיכם" - ראשי התיבות של "חדשה לה' בשבועותיכם" הם ח.ל.ב.
בזמן מתן תורה,נצטוו בני ישראל דיני כשרות. ומאחר ולא יכלו להכשיר את הבשר כהלכה, אכלו דברי חלב.
שאלה 8
ממנהגי חג השבועות:
יוצאים לסיורים בטבע, ואוכלים פירות יבשים.
ערים כל הלילה וקוראים בתורה, אוכלים דברי חלב.
קוראים את מגילת איכה, וצמים על חורבן בית המקדש.
אוכלים פירות משבעת המינים, ועולים לרגל לירושלים.
שאלה 9
מהו "תיקון ליל שבועות"?
נהוג לתקן את בתי הכנסת ובתי המדרש, כהכנה לחג.
מנהג בליל שבועות להשאר ערים כל הלילה, ולקרוא בתמצית מהתורה שבכתב והתורה שבעל פה.
טקס לתיקון המידות, שעורכים כהכנה לחודש תשרי.
בליל שבועות סופר סת"ם בודק את ספרי התורה, ומתקן את האותיות שנמחקו.
שאלה 10
חג השבועות נקרא גם חג הביכורים כי:
ביום זה בני ישראל ביקרו בבית המקדש.
ביום זה הקריבו את ראשית ביכורי הצאן והבקר.
ביום זה הבנים הבכורים עלו לירושלים להתפלל בבית המקדש.
ביום זה הביאו את ראשית ביכורי השדה לבית המקדש.
שאלה 11
מהו העומר ?
מידה של חומר. בימי קדם מדדו לפי העומר, שהוא כארבעים ליטר.
אלומה קטנה של שיבולים שנקצרו.
כל התשובות נכונות.
קרבן שעורים, שהיו מביאים ישראל לבית המקדש ביום השני של חג הפסח.
שאלה 12
מהי ספירת העומר?
הימים שבין ל"ג בעומר לשבועות, בהם קוצרים את החיטה.
תקופה שבה לא ניתן לערוך חתונות ומסיבות.
ציווי מהתורה, לספירה מיוחדת של חמישים ימים מיום השני של פסח ועד שבועות.
ספירה של 33 ימים מפסח ועד ל"ג בעומר.
שאלה 13
מתי מתחילה ספירת העומר?
מראש חודש ניסן ועד ראש חודש סיוון
מט"ז ניסן, ממחרת היום הראשון של חג הפסח ועד שבועות.
מליל ל"ג בעומר, שחל בי"ח באייר, ועד שבועות.
מתענית אסתר ועד ל"ג בעומר.
שאלה 14
בתקופת ספירת העומר נהוג להימנע מ...
לערוך ברית מילה.
לערוך חתונות.
מלהדליק מדורות.
מלימוד תורה.
שאלה 15
כמה ימים נמשך העומר?
51 ימים
49 ימים
33 ימים
50 שבועות
שאלה 16
בחג השבועות קוראים בבית הכנסת את:
שיר השירים
מגילת איכה
מגילת אסתר
מגילת רות
שאלה 17
מגילת רות נקשרה לחג השבועות כי:
מגילת רות מתרחשת בתקופת "קציר חיטים", שזו גם התקופה של חג שבועות.
רות המואביה, שהייתה נוכריה, קבלה על עצמה את דת ישראל.
כל התשובות נכונות.
רות המואביה, סבתא-רבה של דוד המלך, שנפטר על-פי המסורת, בשבועות
שאלה 18
מדוע מקשטים בשבועות את בית הכנסת והבית בעשבים?
זהו ציווי מן התורה.
זכר לביכורים, ולתורה המשולה לעץ - "עץ החיים היא למחזיקים בה"
הירוק מזכיר את בית המקדש.
העשבים משמשים בבית הכנסת לברכה על הבשמים.
שאלה 19
מסמלי החג הם:
שבעת המינים.
אלון, אלה, ארז ואקליפטוס.
חרוסת, מרור, כרפס, חזרת.
ארבעת המינים.
שאלה 20
השלם את הפסוק:"וחג השבועות תעשה לך..."
"זמן חרותנו".
"ארץ זבת חלב ודבש".
"ביכורי קציר שעורים".
"ביכורי קציר חיטים".