חידון שבועות    
חזרה לדף הבית
כתבה וערכה - מזל מלכא
שאלה 1
חודש סיוון לפי המקרא הוא החודש:
השלישי
השני
הראשון
התשיעי
שאלה 2
מזל חודש סיוון הוא:
דגים
תאומים
שור
דלי
שאלה 3
חג השבועות חל בתאריך:
ט"ו באב
ו' סיוון
ט"ו ניסן
י"ח אייר
שאלה 4
מדוע נקרא החג "שבועות"?
על שם השבועה שנשבע אלוהים למשה.
כהקבלה לשבעת ימי השבוע.
על שם שבעת השבועות שסופרים מיום הנפת העומר עד חג זה.
על שם שבעת המנהיגים הרוחניים של העם היהודי.
שאלה 5
שמות נוספים לחג השבועות:
חג הקציר, חג הביכורים, מתן תורה.
חג מתן תורה, חג החרות, עצרת.
חג, האסיף, חג הקציר, שמיני עצרת.
חג האסיף, חג הביכורים, חג האביב.
שאלה 6
שבועות, הוא אחד משלושת הרגלים שבו:
טקס צבעוני ורב רושם, שעורכים בישובים החקלאיים.
חקלאי הארץ הביאו ביכורים מיבול אדמתם לכהנים בבית המקדש שבירושלים.
אנשים נשים וטף המשתתפים בצעדת ירושלים.
יש הנוהגים להתיז מים על ההולכים ברגל.
שאלה 7
בשבועות נוהגים לאכול מאכלי חלב כי:
כל התשובות נכונות.
בזמן מתן תורה,נצטוו בני ישראל דיני כשרות. ומאחר ולא יכלו להכשיר את הבשר כהלכה, אכלו דברי חלב.
בפסוקי קרבנות החג נאמר: "וביום הבכורים בהקריבכם מנחה חדשה לה' בשבעתיכם" - ראשי התיבות של "חדשה לה' בשבועותיכם" הם ח.ל.ב.
כי התורה נמשלה לחלב ולדבש ("דבש וחלב תחת לשונך")
שאלה 8
ממנהגי חג השבועות:
אוכלים פירות משבעת המינים, ועולים לרגל לירושלים.
יוצאים לסיורים בטבע, ואוכלים פירות יבשים.
ערים כל הלילה וקוראים בתורה, אוכלים דברי חלב.
קוראים את מגילת איכה, וצמים על חורבן בית המקדש.
שאלה 9
מהו "תיקון ליל שבועות"?
מנהג בליל שבועות להשאר ערים כל הלילה, ולקרוא בתמצית מהתורה שבכתב והתורה שבעל פה.
טקס לתיקון המידות, שעורכים כהכנה לחודש תשרי.
נהוג לתקן את בתי הכנסת ובתי המדרש, כהכנה לחג.
בליל שבועות סופר סת"ם בודק את ספרי התורה, ומתקן את האותיות שנמחקו.
שאלה 10
חג השבועות נקרא גם חג הביכורים כי:
ביום זה הבנים הבכורים עלו לירושלים להתפלל בבית המקדש.
ביום זה בני ישראל ביקרו בבית המקדש.
ביום זה הביאו את ראשית ביכורי השדה לבית המקדש.
ביום זה הקריבו את ראשית ביכורי הצאן והבקר.
שאלה 11
מהו העומר ?
קרבן שעורים, שהיו מביאים ישראל לבית המקדש ביום השני של חג הפסח.
אלומה קטנה של שיבולים שנקצרו.
כל התשובות נכונות.
מידה של חומר. בימי קדם מדדו לפי העומר, שהוא כארבעים ליטר.
שאלה 12
מהי ספירת העומר?
ציווי מהתורה, לספירה מיוחדת של חמישים ימים מיום השני של פסח ועד שבועות.
ספירה של 33 ימים מפסח ועד ל"ג בעומר.
הימים שבין ל"ג בעומר לשבועות, בהם קוצרים את החיטה.
תקופה שבה לא ניתן לערוך חתונות ומסיבות.
שאלה 13
מתי מתחילה ספירת העומר?
מראש חודש ניסן ועד ראש חודש סיוון
מט"ז ניסן, ממחרת היום הראשון של חג הפסח ועד שבועות.
מתענית אסתר ועד ל"ג בעומר.
מליל ל"ג בעומר, שחל בי"ח באייר, ועד שבועות.
שאלה 14
בתקופת ספירת העומר נהוג להימנע מ...
לערוך ברית מילה.
מלימוד תורה.
לערוך חתונות.
מלהדליק מדורות.
שאלה 15
כמה ימים נמשך העומר?
50 שבועות
51 ימים
33 ימים
49 ימים
שאלה 16
בחג השבועות קוראים בבית הכנסת את:
מגילת איכה
מגילת רות
מגילת אסתר
שיר השירים
שאלה 17
מגילת רות נקשרה לחג השבועות כי:
מגילת רות מתרחשת בתקופת "קציר חיטים", שזו גם התקופה של חג שבועות.
רות המואביה, שהייתה נוכריה, קבלה על עצמה את דת ישראל.
כל התשובות נכונות.
רות המואביה, סבתא-רבה של דוד המלך, שנפטר על-פי המסורת, בשבועות
שאלה 18
מדוע מקשטים בשבועות את בית הכנסת והבית בעשבים?
זהו ציווי מן התורה.
העשבים משמשים בבית הכנסת לברכה על הבשמים.
הירוק מזכיר את בית המקדש.
זכר לביכורים, ולתורה המשולה לעץ - "עץ החיים היא למחזיקים בה"
שאלה 19
מסמלי החג הם:
אלון, אלה, ארז ואקליפטוס.
חרוסת, מרור, כרפס, חזרת.
ארבעת המינים.
שבעת המינים.
שאלה 20
השלם את הפסוק:"וחג השבועות תעשה לך..."
"ביכורי קציר חיטים".
"זמן חרותנו".
"ביכורי קציר שעורים".
"ארץ זבת חלב ודבש".