חידון שבועות    
חזרה לדף הבית
כתבה וערכה - מזל מלכא
שאלה 1
חודש סיוון לפי המקרא הוא החודש:
השלישי
השני
הראשון
התשיעי
שאלה 2
מזל חודש סיוון הוא:
דגים
תאומים
שור
דלי
שאלה 3
חג השבועות חל בתאריך:
י"ח אייר
ט"ו באב
ו' סיוון
ט"ו ניסן
שאלה 4
מדוע נקרא החג "שבועות"?
על שם השבועה שנשבע אלוהים למשה.
על שם שבעת השבועות שסופרים מיום הנפת העומר עד חג זה.
כהקבלה לשבעת ימי השבוע.
על שם שבעת המנהיגים הרוחניים של העם היהודי.
שאלה 5
שמות נוספים לחג השבועות:
חג מתן תורה, חג החרות, עצרת.
חג האסיף, חג הביכורים, חג האביב.
חג, האסיף, חג הקציר, שמיני עצרת.
חג הקציר, חג הביכורים, מתן תורה.
שאלה 6
שבועות, הוא אחד משלושת הרגלים שבו:
חקלאי הארץ הביאו ביכורים מיבול אדמתם לכהנים בבית המקדש שבירושלים.
אנשים נשים וטף המשתתפים בצעדת ירושלים.
יש הנוהגים להתיז מים על ההולכים ברגל.
טקס צבעוני ורב רושם, שעורכים בישובים החקלאיים.
שאלה 7
בשבועות נוהגים לאכול מאכלי חלב כי:
בפסוקי קרבנות החג נאמר: "וביום הבכורים בהקריבכם מנחה חדשה לה' בשבעתיכם" - ראשי התיבות של "חדשה לה' בשבועותיכם" הם ח.ל.ב.
כי התורה נמשלה לחלב ולדבש ("דבש וחלב תחת לשונך")
בזמן מתן תורה,נצטוו בני ישראל דיני כשרות. ומאחר ולא יכלו להכשיר את הבשר כהלכה, אכלו דברי חלב.
כל התשובות נכונות.
שאלה 8
ממנהגי חג השבועות:
ערים כל הלילה וקוראים בתורה, אוכלים דברי חלב.
אוכלים פירות משבעת המינים, ועולים לרגל לירושלים.
יוצאים לסיורים בטבע, ואוכלים פירות יבשים.
קוראים את מגילת איכה, וצמים על חורבן בית המקדש.
שאלה 9
מהו "תיקון ליל שבועות"?
טקס לתיקון המידות, שעורכים כהכנה לחודש תשרי.
נהוג לתקן את בתי הכנסת ובתי המדרש, כהכנה לחג.
מנהג בליל שבועות להשאר ערים כל הלילה, ולקרוא בתמצית מהתורה שבכתב והתורה שבעל פה.
בליל שבועות סופר סת"ם בודק את ספרי התורה, ומתקן את האותיות שנמחקו.
שאלה 10
חג השבועות נקרא גם חג הביכורים כי:
ביום זה הקריבו את ראשית ביכורי הצאן והבקר.
ביום זה הבנים הבכורים עלו לירושלים להתפלל בבית המקדש.
ביום זה הביאו את ראשית ביכורי השדה לבית המקדש.
ביום זה בני ישראל ביקרו בבית המקדש.
שאלה 11
מהו העומר ?
קרבן שעורים, שהיו מביאים ישראל לבית המקדש ביום השני של חג הפסח.
כל התשובות נכונות.
אלומה קטנה של שיבולים שנקצרו.
מידה של חומר. בימי קדם מדדו לפי העומר, שהוא כארבעים ליטר.
שאלה 12
מהי ספירת העומר?
ציווי מהתורה, לספירה מיוחדת של חמישים ימים מיום השני של פסח ועד שבועות.
ספירה של 33 ימים מפסח ועד ל"ג בעומר.
הימים שבין ל"ג בעומר לשבועות, בהם קוצרים את החיטה.
תקופה שבה לא ניתן לערוך חתונות ומסיבות.
שאלה 13
מתי מתחילה ספירת העומר?
מליל ל"ג בעומר, שחל בי"ח באייר, ועד שבועות.
מראש חודש ניסן ועד ראש חודש סיוון
מט"ז ניסן, ממחרת היום הראשון של חג הפסח ועד שבועות.
מתענית אסתר ועד ל"ג בעומר.
שאלה 14
בתקופת ספירת העומר נהוג להימנע מ...
לערוך ברית מילה.
לערוך חתונות.
מלימוד תורה.
מלהדליק מדורות.
שאלה 15
כמה ימים נמשך העומר?
51 ימים
50 שבועות
49 ימים
33 ימים
שאלה 16
בחג השבועות קוראים בבית הכנסת את:
שיר השירים
מגילת אסתר
מגילת רות
מגילת איכה
שאלה 17
מגילת רות נקשרה לחג השבועות כי:
רות המואביה, סבתא-רבה של דוד המלך, שנפטר על-פי המסורת, בשבועות
כל התשובות נכונות.
מגילת רות מתרחשת בתקופת "קציר חיטים", שזו גם התקופה של חג שבועות.
רות המואביה, שהייתה נוכריה, קבלה על עצמה את דת ישראל.
שאלה 18
מדוע מקשטים בשבועות את בית הכנסת והבית בעשבים?
זכר לביכורים, ולתורה המשולה לעץ - "עץ החיים היא למחזיקים בה"
העשבים משמשים בבית הכנסת לברכה על הבשמים.
זהו ציווי מן התורה.
הירוק מזכיר את בית המקדש.
שאלה 19
מסמלי החג הם:
חרוסת, מרור, כרפס, חזרת.
ארבעת המינים.
שבעת המינים.
אלון, אלה, ארז ואקליפטוס.
שאלה 20
השלם את הפסוק:"וחג השבועות תעשה לך..."
"ארץ זבת חלב ודבש".
"זמן חרותנו".
"ביכורי קציר חיטים".
"ביכורי קציר שעורים".