חידון שבועות    
חזרה לדף הבית
כתבה וערכה - מזל מלכא
שאלה 1
חודש סיוון לפי המקרא הוא החודש:
השלישי
הראשון
התשיעי
השני
שאלה 2
מזל חודש סיוון הוא:
דלי
תאומים
דגים
שור
שאלה 3
חג השבועות חל בתאריך:
ט"ו ניסן
ט"ו באב
ו' סיוון
י"ח אייר
שאלה 4
מדוע נקרא החג "שבועות"?
על שם שבעת השבועות שסופרים מיום הנפת העומר עד חג זה.
על שם שבעת המנהיגים הרוחניים של העם היהודי.
כהקבלה לשבעת ימי השבוע.
על שם השבועה שנשבע אלוהים למשה.
שאלה 5
שמות נוספים לחג השבועות:
חג מתן תורה, חג החרות, עצרת.
חג הקציר, חג הביכורים, מתן תורה.
חג האסיף, חג הביכורים, חג האביב.
חג, האסיף, חג הקציר, שמיני עצרת.
שאלה 6
שבועות, הוא אחד משלושת הרגלים שבו:
טקס צבעוני ורב רושם, שעורכים בישובים החקלאיים.
אנשים נשים וטף המשתתפים בצעדת ירושלים.
יש הנוהגים להתיז מים על ההולכים ברגל.
חקלאי הארץ הביאו ביכורים מיבול אדמתם לכהנים בבית המקדש שבירושלים.
שאלה 7
בשבועות נוהגים לאכול מאכלי חלב כי:
בפסוקי קרבנות החג נאמר: "וביום הבכורים בהקריבכם מנחה חדשה לה' בשבעתיכם" - ראשי התיבות של "חדשה לה' בשבועותיכם" הם ח.ל.ב.
כי התורה נמשלה לחלב ולדבש ("דבש וחלב תחת לשונך")
בזמן מתן תורה,נצטוו בני ישראל דיני כשרות. ומאחר ולא יכלו להכשיר את הבשר כהלכה, אכלו דברי חלב.
כל התשובות נכונות.
שאלה 8
ממנהגי חג השבועות:
קוראים את מגילת איכה, וצמים על חורבן בית המקדש.
אוכלים פירות משבעת המינים, ועולים לרגל לירושלים.
ערים כל הלילה וקוראים בתורה, אוכלים דברי חלב.
יוצאים לסיורים בטבע, ואוכלים פירות יבשים.
שאלה 9
מהו "תיקון ליל שבועות"?
בליל שבועות סופר סת"ם בודק את ספרי התורה, ומתקן את האותיות שנמחקו.
טקס לתיקון המידות, שעורכים כהכנה לחודש תשרי.
נהוג לתקן את בתי הכנסת ובתי המדרש, כהכנה לחג.
מנהג בליל שבועות להשאר ערים כל הלילה, ולקרוא בתמצית מהתורה שבכתב והתורה שבעל פה.
שאלה 10
חג השבועות נקרא גם חג הביכורים כי:
ביום זה הביאו את ראשית ביכורי השדה לבית המקדש.
ביום זה בני ישראל ביקרו בבית המקדש.
ביום זה הקריבו את ראשית ביכורי הצאן והבקר.
ביום זה הבנים הבכורים עלו לירושלים להתפלל בבית המקדש.
שאלה 11
מהו העומר ?
מידה של חומר. בימי קדם מדדו לפי העומר, שהוא כארבעים ליטר.
כל התשובות נכונות.
אלומה קטנה של שיבולים שנקצרו.
קרבן שעורים, שהיו מביאים ישראל לבית המקדש ביום השני של חג הפסח.
שאלה 12
מהי ספירת העומר?
תקופה שבה לא ניתן לערוך חתונות ומסיבות.
ציווי מהתורה, לספירה מיוחדת של חמישים ימים מיום השני של פסח ועד שבועות.
הימים שבין ל"ג בעומר לשבועות, בהם קוצרים את החיטה.
ספירה של 33 ימים מפסח ועד ל"ג בעומר.
שאלה 13
מתי מתחילה ספירת העומר?
מתענית אסתר ועד ל"ג בעומר.
מט"ז ניסן, ממחרת היום הראשון של חג הפסח ועד שבועות.
מליל ל"ג בעומר, שחל בי"ח באייר, ועד שבועות.
מראש חודש ניסן ועד ראש חודש סיוון
שאלה 14
בתקופת ספירת העומר נהוג להימנע מ...
לערוך ברית מילה.
לערוך חתונות.
מלימוד תורה.
מלהדליק מדורות.
שאלה 15
כמה ימים נמשך העומר?
49 ימים
33 ימים
50 שבועות
51 ימים
שאלה 16
בחג השבועות קוראים בבית הכנסת את:
שיר השירים
מגילת איכה
מגילת רות
מגילת אסתר
שאלה 17
מגילת רות נקשרה לחג השבועות כי:
רות המואביה, סבתא-רבה של דוד המלך, שנפטר על-פי המסורת, בשבועות
כל התשובות נכונות.
מגילת רות מתרחשת בתקופת "קציר חיטים", שזו גם התקופה של חג שבועות.
רות המואביה, שהייתה נוכריה, קבלה על עצמה את דת ישראל.
שאלה 18
מדוע מקשטים בשבועות את בית הכנסת והבית בעשבים?
העשבים משמשים בבית הכנסת לברכה על הבשמים.
זהו ציווי מן התורה.
זכר לביכורים, ולתורה המשולה לעץ - "עץ החיים היא למחזיקים בה"
הירוק מזכיר את בית המקדש.
שאלה 19
מסמלי החג הם:
אלון, אלה, ארז ואקליפטוס.
ארבעת המינים.
שבעת המינים.
חרוסת, מרור, כרפס, חזרת.
שאלה 20
השלם את הפסוק:"וחג השבועות תעשה לך..."
"ארץ זבת חלב ודבש".
"זמן חרותנו".
"ביכורי קציר חיטים".
"ביכורי קציר שעורים".