חידון שבועות    
חזרה לדף הבית
כתבה וערכה - מזל מלכא
שאלה 1
חודש סיוון לפי המקרא הוא החודש:
השני
השלישי
התשיעי
הראשון
שאלה 2
מזל חודש סיוון הוא:
דלי
דגים
שור
תאומים
שאלה 3
חג השבועות חל בתאריך:
ט"ו ניסן
ו' סיוון
ט"ו באב
י"ח אייר
שאלה 4
מדוע נקרא החג "שבועות"?
על שם שבעת המנהיגים הרוחניים של העם היהודי.
על שם השבועה שנשבע אלוהים למשה.
על שם שבעת השבועות שסופרים מיום הנפת העומר עד חג זה.
כהקבלה לשבעת ימי השבוע.
שאלה 5
שמות נוספים לחג השבועות:
חג, האסיף, חג הקציר, שמיני עצרת.
חג מתן תורה, חג החרות, עצרת.
חג האסיף, חג הביכורים, חג האביב.
חג הקציר, חג הביכורים, מתן תורה.
שאלה 6
שבועות, הוא אחד משלושת הרגלים שבו:
חקלאי הארץ הביאו ביכורים מיבול אדמתם לכהנים בבית המקדש שבירושלים.
טקס צבעוני ורב רושם, שעורכים בישובים החקלאיים.
יש הנוהגים להתיז מים על ההולכים ברגל.
אנשים נשים וטף המשתתפים בצעדת ירושלים.
שאלה 7
בשבועות נוהגים לאכול מאכלי חלב כי:
בזמן מתן תורה,נצטוו בני ישראל דיני כשרות. ומאחר ולא יכלו להכשיר את הבשר כהלכה, אכלו דברי חלב.
כל התשובות נכונות.
כי התורה נמשלה לחלב ולדבש ("דבש וחלב תחת לשונך")
בפסוקי קרבנות החג נאמר: "וביום הבכורים בהקריבכם מנחה חדשה לה' בשבעתיכם" - ראשי התיבות של "חדשה לה' בשבועותיכם" הם ח.ל.ב.
שאלה 8
ממנהגי חג השבועות:
קוראים את מגילת איכה, וצמים על חורבן בית המקדש.
ערים כל הלילה וקוראים בתורה, אוכלים דברי חלב.
אוכלים פירות משבעת המינים, ועולים לרגל לירושלים.
יוצאים לסיורים בטבע, ואוכלים פירות יבשים.
שאלה 9
מהו "תיקון ליל שבועות"?
מנהג בליל שבועות להשאר ערים כל הלילה, ולקרוא בתמצית מהתורה שבכתב והתורה שבעל פה.
נהוג לתקן את בתי הכנסת ובתי המדרש, כהכנה לחג.
בליל שבועות סופר סת"ם בודק את ספרי התורה, ומתקן את האותיות שנמחקו.
טקס לתיקון המידות, שעורכים כהכנה לחודש תשרי.
שאלה 10
חג השבועות נקרא גם חג הביכורים כי:
ביום זה הבנים הבכורים עלו לירושלים להתפלל בבית המקדש.
ביום זה בני ישראל ביקרו בבית המקדש.
ביום זה הקריבו את ראשית ביכורי הצאן והבקר.
ביום זה הביאו את ראשית ביכורי השדה לבית המקדש.
שאלה 11
מהו העומר ?
מידה של חומר. בימי קדם מדדו לפי העומר, שהוא כארבעים ליטר.
כל התשובות נכונות.
קרבן שעורים, שהיו מביאים ישראל לבית המקדש ביום השני של חג הפסח.
אלומה קטנה של שיבולים שנקצרו.
שאלה 12
מהי ספירת העומר?
ציווי מהתורה, לספירה מיוחדת של חמישים ימים מיום השני של פסח ועד שבועות.
הימים שבין ל"ג בעומר לשבועות, בהם קוצרים את החיטה.
תקופה שבה לא ניתן לערוך חתונות ומסיבות.
ספירה של 33 ימים מפסח ועד ל"ג בעומר.
שאלה 13
מתי מתחילה ספירת העומר?
מליל ל"ג בעומר, שחל בי"ח באייר, ועד שבועות.
מתענית אסתר ועד ל"ג בעומר.
מט"ז ניסן, ממחרת היום הראשון של חג הפסח ועד שבועות.
מראש חודש ניסן ועד ראש חודש סיוון
שאלה 14
בתקופת ספירת העומר נהוג להימנע מ...
לערוך חתונות.
מלימוד תורה.
לערוך ברית מילה.
מלהדליק מדורות.
שאלה 15
כמה ימים נמשך העומר?
33 ימים
49 ימים
51 ימים
50 שבועות
שאלה 16
בחג השבועות קוראים בבית הכנסת את:
מגילת אסתר
מגילת איכה
מגילת רות
שיר השירים
שאלה 17
מגילת רות נקשרה לחג השבועות כי:
רות המואביה, שהייתה נוכריה, קבלה על עצמה את דת ישראל.
כל התשובות נכונות.
רות המואביה, סבתא-רבה של דוד המלך, שנפטר על-פי המסורת, בשבועות
מגילת רות מתרחשת בתקופת "קציר חיטים", שזו גם התקופה של חג שבועות.
שאלה 18
מדוע מקשטים בשבועות את בית הכנסת והבית בעשבים?
זכר לביכורים, ולתורה המשולה לעץ - "עץ החיים היא למחזיקים בה"
העשבים משמשים בבית הכנסת לברכה על הבשמים.
הירוק מזכיר את בית המקדש.
זהו ציווי מן התורה.
שאלה 19
מסמלי החג הם:
חרוסת, מרור, כרפס, חזרת.
ארבעת המינים.
שבעת המינים.
אלון, אלה, ארז ואקליפטוס.
שאלה 20
השלם את הפסוק:"וחג השבועות תעשה לך..."
"ביכורי קציר שעורים".
"זמן חרותנו".
"ארץ זבת חלב ודבש".
"ביכורי קציר חיטים".