חידון שבועות    
חזרה לדף הבית
כתבה וערכה - מזל מלכא
שאלה 1
חודש סיוון לפי המקרא הוא החודש:
התשיעי
השני
הראשון
השלישי
שאלה 2
מזל חודש סיוון הוא:
שור
דגים
תאומים
דלי
שאלה 3
חג השבועות חל בתאריך:
ו' סיוון
ט"ו באב
י"ח אייר
ט"ו ניסן
שאלה 4
מדוע נקרא החג "שבועות"?
על שם השבועה שנשבע אלוהים למשה.
כהקבלה לשבעת ימי השבוע.
על שם שבעת המנהיגים הרוחניים של העם היהודי.
על שם שבעת השבועות שסופרים מיום הנפת העומר עד חג זה.
שאלה 5
שמות נוספים לחג השבועות:
חג האסיף, חג הביכורים, חג האביב.
חג הקציר, חג הביכורים, מתן תורה.
חג מתן תורה, חג החרות, עצרת.
חג, האסיף, חג הקציר, שמיני עצרת.
שאלה 6
שבועות, הוא אחד משלושת הרגלים שבו:
אנשים נשים וטף המשתתפים בצעדת ירושלים.
יש הנוהגים להתיז מים על ההולכים ברגל.
טקס צבעוני ורב רושם, שעורכים בישובים החקלאיים.
חקלאי הארץ הביאו ביכורים מיבול אדמתם לכהנים בבית המקדש שבירושלים.
שאלה 7
בשבועות נוהגים לאכול מאכלי חלב כי:
בזמן מתן תורה,נצטוו בני ישראל דיני כשרות. ומאחר ולא יכלו להכשיר את הבשר כהלכה, אכלו דברי חלב.
כי התורה נמשלה לחלב ולדבש ("דבש וחלב תחת לשונך")
כל התשובות נכונות.
בפסוקי קרבנות החג נאמר: "וביום הבכורים בהקריבכם מנחה חדשה לה' בשבעתיכם" - ראשי התיבות של "חדשה לה' בשבועותיכם" הם ח.ל.ב.
שאלה 8
ממנהגי חג השבועות:
ערים כל הלילה וקוראים בתורה, אוכלים דברי חלב.
קוראים את מגילת איכה, וצמים על חורבן בית המקדש.
יוצאים לסיורים בטבע, ואוכלים פירות יבשים.
אוכלים פירות משבעת המינים, ועולים לרגל לירושלים.
שאלה 9
מהו "תיקון ליל שבועות"?
מנהג בליל שבועות להשאר ערים כל הלילה, ולקרוא בתמצית מהתורה שבכתב והתורה שבעל פה.
בליל שבועות סופר סת"ם בודק את ספרי התורה, ומתקן את האותיות שנמחקו.
נהוג לתקן את בתי הכנסת ובתי המדרש, כהכנה לחג.
טקס לתיקון המידות, שעורכים כהכנה לחודש תשרי.
שאלה 10
חג השבועות נקרא גם חג הביכורים כי:
ביום זה הביאו את ראשית ביכורי השדה לבית המקדש.
ביום זה הבנים הבכורים עלו לירושלים להתפלל בבית המקדש.
ביום זה הקריבו את ראשית ביכורי הצאן והבקר.
ביום זה בני ישראל ביקרו בבית המקדש.
שאלה 11
מהו העומר ?
מידה של חומר. בימי קדם מדדו לפי העומר, שהוא כארבעים ליטר.
אלומה קטנה של שיבולים שנקצרו.
קרבן שעורים, שהיו מביאים ישראל לבית המקדש ביום השני של חג הפסח.
כל התשובות נכונות.
שאלה 12
מהי ספירת העומר?
ציווי מהתורה, לספירה מיוחדת של חמישים ימים מיום השני של פסח ועד שבועות.
ספירה של 33 ימים מפסח ועד ל"ג בעומר.
תקופה שבה לא ניתן לערוך חתונות ומסיבות.
הימים שבין ל"ג בעומר לשבועות, בהם קוצרים את החיטה.
שאלה 13
מתי מתחילה ספירת העומר?
מליל ל"ג בעומר, שחל בי"ח באייר, ועד שבועות.
מראש חודש ניסן ועד ראש חודש סיוון
מתענית אסתר ועד ל"ג בעומר.
מט"ז ניסן, ממחרת היום הראשון של חג הפסח ועד שבועות.
שאלה 14
בתקופת ספירת העומר נהוג להימנע מ...
לערוך חתונות.
לערוך ברית מילה.
מלימוד תורה.
מלהדליק מדורות.
שאלה 15
כמה ימים נמשך העומר?
51 ימים
50 שבועות
49 ימים
33 ימים
שאלה 16
בחג השבועות קוראים בבית הכנסת את:
מגילת אסתר
מגילת איכה
שיר השירים
מגילת רות
שאלה 17
מגילת רות נקשרה לחג השבועות כי:
כל התשובות נכונות.
מגילת רות מתרחשת בתקופת "קציר חיטים", שזו גם התקופה של חג שבועות.
רות המואביה, סבתא-רבה של דוד המלך, שנפטר על-פי המסורת, בשבועות
רות המואביה, שהייתה נוכריה, קבלה על עצמה את דת ישראל.
שאלה 18
מדוע מקשטים בשבועות את בית הכנסת והבית בעשבים?
העשבים משמשים בבית הכנסת לברכה על הבשמים.
זכר לביכורים, ולתורה המשולה לעץ - "עץ החיים היא למחזיקים בה"
זהו ציווי מן התורה.
הירוק מזכיר את בית המקדש.
שאלה 19
מסמלי החג הם:
ארבעת המינים.
אלון, אלה, ארז ואקליפטוס.
חרוסת, מרור, כרפס, חזרת.
שבעת המינים.
שאלה 20
השלם את הפסוק:"וחג השבועות תעשה לך..."
"ביכורי קציר שעורים".
"זמן חרותנו".
"ארץ זבת חלב ודבש".
"ביכורי קציר חיטים".