חידון שבועות    
חזרה לדף הבית
כתבה וערכה - מזל מלכא
שאלה 1
חודש סיוון לפי המקרא הוא החודש:
השלישי
הראשון
התשיעי
השני
שאלה 2
מזל חודש סיוון הוא:
דלי
תאומים
דגים
שור
שאלה 3
חג השבועות חל בתאריך:
ו' סיוון
י"ח אייר
ט"ו ניסן
ט"ו באב
שאלה 4
מדוע נקרא החג "שבועות"?
על שם שבעת המנהיגים הרוחניים של העם היהודי.
על שם השבועה שנשבע אלוהים למשה.
על שם שבעת השבועות שסופרים מיום הנפת העומר עד חג זה.
כהקבלה לשבעת ימי השבוע.
שאלה 5
שמות נוספים לחג השבועות:
חג, האסיף, חג הקציר, שמיני עצרת.
חג הקציר, חג הביכורים, מתן תורה.
חג האסיף, חג הביכורים, חג האביב.
חג מתן תורה, חג החרות, עצרת.
שאלה 6
שבועות, הוא אחד משלושת הרגלים שבו:
חקלאי הארץ הביאו ביכורים מיבול אדמתם לכהנים בבית המקדש שבירושלים.
טקס צבעוני ורב רושם, שעורכים בישובים החקלאיים.
יש הנוהגים להתיז מים על ההולכים ברגל.
אנשים נשים וטף המשתתפים בצעדת ירושלים.
שאלה 7
בשבועות נוהגים לאכול מאכלי חלב כי:
בפסוקי קרבנות החג נאמר: "וביום הבכורים בהקריבכם מנחה חדשה לה' בשבעתיכם" - ראשי התיבות של "חדשה לה' בשבועותיכם" הם ח.ל.ב.
כי התורה נמשלה לחלב ולדבש ("דבש וחלב תחת לשונך")
בזמן מתן תורה,נצטוו בני ישראל דיני כשרות. ומאחר ולא יכלו להכשיר את הבשר כהלכה, אכלו דברי חלב.
כל התשובות נכונות.
שאלה 8
ממנהגי חג השבועות:
קוראים את מגילת איכה, וצמים על חורבן בית המקדש.
יוצאים לסיורים בטבע, ואוכלים פירות יבשים.
ערים כל הלילה וקוראים בתורה, אוכלים דברי חלב.
אוכלים פירות משבעת המינים, ועולים לרגל לירושלים.
שאלה 9
מהו "תיקון ליל שבועות"?
בליל שבועות סופר סת"ם בודק את ספרי התורה, ומתקן את האותיות שנמחקו.
מנהג בליל שבועות להשאר ערים כל הלילה, ולקרוא בתמצית מהתורה שבכתב והתורה שבעל פה.
נהוג לתקן את בתי הכנסת ובתי המדרש, כהכנה לחג.
טקס לתיקון המידות, שעורכים כהכנה לחודש תשרי.
שאלה 10
חג השבועות נקרא גם חג הביכורים כי:
ביום זה הקריבו את ראשית ביכורי הצאן והבקר.
ביום זה הביאו את ראשית ביכורי השדה לבית המקדש.
ביום זה הבנים הבכורים עלו לירושלים להתפלל בבית המקדש.
ביום זה בני ישראל ביקרו בבית המקדש.
שאלה 11
מהו העומר ?
מידה של חומר. בימי קדם מדדו לפי העומר, שהוא כארבעים ליטר.
אלומה קטנה של שיבולים שנקצרו.
כל התשובות נכונות.
קרבן שעורים, שהיו מביאים ישראל לבית המקדש ביום השני של חג הפסח.
שאלה 12
מהי ספירת העומר?
הימים שבין ל"ג בעומר לשבועות, בהם קוצרים את החיטה.
ציווי מהתורה, לספירה מיוחדת של חמישים ימים מיום השני של פסח ועד שבועות.
תקופה שבה לא ניתן לערוך חתונות ומסיבות.
ספירה של 33 ימים מפסח ועד ל"ג בעומר.
שאלה 13
מתי מתחילה ספירת העומר?
מראש חודש ניסן ועד ראש חודש סיוון
מתענית אסתר ועד ל"ג בעומר.
מליל ל"ג בעומר, שחל בי"ח באייר, ועד שבועות.
מט"ז ניסן, ממחרת היום הראשון של חג הפסח ועד שבועות.
שאלה 14
בתקופת ספירת העומר נהוג להימנע מ...
מלהדליק מדורות.
לערוך חתונות.
מלימוד תורה.
לערוך ברית מילה.
שאלה 15
כמה ימים נמשך העומר?
33 ימים
49 ימים
50 שבועות
51 ימים
שאלה 16
בחג השבועות קוראים בבית הכנסת את:
מגילת אסתר
מגילת רות
מגילת איכה
שיר השירים
שאלה 17
מגילת רות נקשרה לחג השבועות כי:
רות המואביה, סבתא-רבה של דוד המלך, שנפטר על-פי המסורת, בשבועות
מגילת רות מתרחשת בתקופת "קציר חיטים", שזו גם התקופה של חג שבועות.
רות המואביה, שהייתה נוכריה, קבלה על עצמה את דת ישראל.
כל התשובות נכונות.
שאלה 18
מדוע מקשטים בשבועות את בית הכנסת והבית בעשבים?
הירוק מזכיר את בית המקדש.
זכר לביכורים, ולתורה המשולה לעץ - "עץ החיים היא למחזיקים בה"
זהו ציווי מן התורה.
העשבים משמשים בבית הכנסת לברכה על הבשמים.
שאלה 19
מסמלי החג הם:
שבעת המינים.
אלון, אלה, ארז ואקליפטוס.
ארבעת המינים.
חרוסת, מרור, כרפס, חזרת.
שאלה 20
השלם את הפסוק:"וחג השבועות תעשה לך..."
"ביכורי קציר חיטים".
"זמן חרותנו".
"ארץ זבת חלב ודבש".
"ביכורי קציר שעורים".