חידון שבועות    
חזרה לדף הבית
כתבה וערכה - מזל מלכא
שאלה 1
חודש סיוון לפי המקרא הוא החודש:
השלישי
התשיעי
השני
הראשון
שאלה 2
מזל חודש סיוון הוא:
שור
תאומים
דלי
דגים
שאלה 3
חג השבועות חל בתאריך:
ט"ו באב
ט"ו ניסן
ו' סיוון
י"ח אייר
שאלה 4
מדוע נקרא החג "שבועות"?
על שם שבעת השבועות שסופרים מיום הנפת העומר עד חג זה.
על שם שבעת המנהיגים הרוחניים של העם היהודי.
כהקבלה לשבעת ימי השבוע.
על שם השבועה שנשבע אלוהים למשה.
שאלה 5
שמות נוספים לחג השבועות:
חג האסיף, חג הביכורים, חג האביב.
חג מתן תורה, חג החרות, עצרת.
חג, האסיף, חג הקציר, שמיני עצרת.
חג הקציר, חג הביכורים, מתן תורה.
שאלה 6
שבועות, הוא אחד משלושת הרגלים שבו:
טקס צבעוני ורב רושם, שעורכים בישובים החקלאיים.
חקלאי הארץ הביאו ביכורים מיבול אדמתם לכהנים בבית המקדש שבירושלים.
יש הנוהגים להתיז מים על ההולכים ברגל.
אנשים נשים וטף המשתתפים בצעדת ירושלים.
שאלה 7
בשבועות נוהגים לאכול מאכלי חלב כי:
בזמן מתן תורה,נצטוו בני ישראל דיני כשרות. ומאחר ולא יכלו להכשיר את הבשר כהלכה, אכלו דברי חלב.
כי התורה נמשלה לחלב ולדבש ("דבש וחלב תחת לשונך")
כל התשובות נכונות.
בפסוקי קרבנות החג נאמר: "וביום הבכורים בהקריבכם מנחה חדשה לה' בשבעתיכם" - ראשי התיבות של "חדשה לה' בשבועותיכם" הם ח.ל.ב.
שאלה 8
ממנהגי חג השבועות:
קוראים את מגילת איכה, וצמים על חורבן בית המקדש.
ערים כל הלילה וקוראים בתורה, אוכלים דברי חלב.
אוכלים פירות משבעת המינים, ועולים לרגל לירושלים.
יוצאים לסיורים בטבע, ואוכלים פירות יבשים.
שאלה 9
מהו "תיקון ליל שבועות"?
נהוג לתקן את בתי הכנסת ובתי המדרש, כהכנה לחג.
מנהג בליל שבועות להשאר ערים כל הלילה, ולקרוא בתמצית מהתורה שבכתב והתורה שבעל פה.
טקס לתיקון המידות, שעורכים כהכנה לחודש תשרי.
בליל שבועות סופר סת"ם בודק את ספרי התורה, ומתקן את האותיות שנמחקו.
שאלה 10
חג השבועות נקרא גם חג הביכורים כי:
ביום זה הביאו את ראשית ביכורי השדה לבית המקדש.
ביום זה הקריבו את ראשית ביכורי הצאן והבקר.
ביום זה בני ישראל ביקרו בבית המקדש.
ביום זה הבנים הבכורים עלו לירושלים להתפלל בבית המקדש.
שאלה 11
מהו העומר ?
כל התשובות נכונות.
קרבן שעורים, שהיו מביאים ישראל לבית המקדש ביום השני של חג הפסח.
אלומה קטנה של שיבולים שנקצרו.
מידה של חומר. בימי קדם מדדו לפי העומר, שהוא כארבעים ליטר.
שאלה 12
מהי ספירת העומר?
ספירה של 33 ימים מפסח ועד ל"ג בעומר.
ציווי מהתורה, לספירה מיוחדת של חמישים ימים מיום השני של פסח ועד שבועות.
תקופה שבה לא ניתן לערוך חתונות ומסיבות.
הימים שבין ל"ג בעומר לשבועות, בהם קוצרים את החיטה.
שאלה 13
מתי מתחילה ספירת העומר?
מליל ל"ג בעומר, שחל בי"ח באייר, ועד שבועות.
מתענית אסתר ועד ל"ג בעומר.
מראש חודש ניסן ועד ראש חודש סיוון
מט"ז ניסן, ממחרת היום הראשון של חג הפסח ועד שבועות.
שאלה 14
בתקופת ספירת העומר נהוג להימנע מ...
מלימוד תורה.
לערוך ברית מילה.
לערוך חתונות.
מלהדליק מדורות.
שאלה 15
כמה ימים נמשך העומר?
50 שבועות
49 ימים
51 ימים
33 ימים
שאלה 16
בחג השבועות קוראים בבית הכנסת את:
מגילת אסתר
מגילת איכה
מגילת רות
שיר השירים
שאלה 17
מגילת רות נקשרה לחג השבועות כי:
רות המואביה, שהייתה נוכריה, קבלה על עצמה את דת ישראל.
מגילת רות מתרחשת בתקופת "קציר חיטים", שזו גם התקופה של חג שבועות.
רות המואביה, סבתא-רבה של דוד המלך, שנפטר על-פי המסורת, בשבועות
כל התשובות נכונות.
שאלה 18
מדוע מקשטים בשבועות את בית הכנסת והבית בעשבים?
העשבים משמשים בבית הכנסת לברכה על הבשמים.
זכר לביכורים, ולתורה המשולה לעץ - "עץ החיים היא למחזיקים בה"
הירוק מזכיר את בית המקדש.
זהו ציווי מן התורה.
שאלה 19
מסמלי החג הם:
חרוסת, מרור, כרפס, חזרת.
ארבעת המינים.
אלון, אלה, ארז ואקליפטוס.
שבעת המינים.
שאלה 20
השלם את הפסוק:"וחג השבועות תעשה לך..."
"ביכורי קציר חיטים".
"ארץ זבת חלב ודבש".
"זמן חרותנו".
"ביכורי קציר שעורים".