חידון ט"ו בשבט    
חזרה לדף הבית
כתבה וערכה - מזל מלכא
שאלה 1
מזל חודש שבט הוא:
דלי
דגים
קשת
גדי
שאלה 2
שם נוסף לחג ט"ו בשבט:
חג הקציר
חג האסיף
חג האילנות
חג הביכורים
שאלה 3
באילו תאריכים חלים ראשי שנים המוזכרים בתנ"ך רגלים, מעשרות, שמיטה ויובלות ואילנות?
א' ניסן, א' תשרי, ט"ו בשבט, ט' באב.
א' ניסן, א' שבט, א' תשרי, א' אלול.
א' ניסן, א' אלול, א' תשרי, ט"ו בשבט.
א' תשרי, א' תמוז, א' ניסן, א' שבט.
שאלה 4
ט"ו בשבט נזכר לראשונה:
בימי הביניים, כחג של יהודי התפוצות.
בימי העלייה הראשונה, עם ראשית הציונות.
במשנה, כתאריך הקובע את גיל העץ.
בתנ"ך, כאחד משלושת הרגלים.
שאלה 5
ט"ו נקבע לאחר מחלוקת בין שתי גישות בהלכה:
רבי שמעון בר יוחאי שקבע את ט"ו בשבט, ורבי עקיבא א' שבט.
המנהג של יהדות אשכנז לעומת מנהג יהדות ספרד.
בית הלל קבעו ט"ו בשבט, בית שמאי א' שבט.
גישתו של הרמב"ן לחוג את החג מאוחר, וגישתו של הרמב"ם להקדימו.
שאלה 6
מדוע חז"ל קבעו דווקא את ט"ו בשבט כראש השנה לאילנות?
מתאריך זה מתחילים העצים להניב פירות.
מתאריך זה ניתן היה לעלות לרגל לבית המקדש.
מתאריך זה מתחילים העצים לשתות ממי השנה החדשה.
מתאריך זה מתחילים העצים ללבלב ולפרוח.
שאלה 7
בתקופת הבית השני ט"ו בשבט ציין תאריך בו הסתיימה השנה בה הובאו למקדש –
פירות האסיף.
תרומות ומעשרות.
ביכורים.
הקורבנות.
שאלה 8
"כי האדם עץ השדה"
חלקו של פסוק המופיע בספר דברים (פרק כ')
שיר שכתב המשורר נתן זך.
כל התשובות נכונות
שיר ששרה הזמרת נורית גלרון, הולחן ע"י שלום חנוך.
שאלה 9
בט"ו בשבט נהוג:
לטעת עצים.
לאכול מפירות הארץ.
לערוך סדר ט"ו בשבט.
כל התשובות נכונות.
שאלה 10
מנהג אכילת פירות יבשים החל:
בתקופת המקרא, בימי הבאת הביכורים.
בימי המשנה והתלמוד, זכר לחורבן המקדש.
בימי הביניים, כאשר נשלחו פירות הארץ אל יהודי התפוצות.
עם תחילת הציונות, כחלק מהקשר לארץ ישראל ואדמתה.
שאלה 11
בט"ו בשבט חוגגים יום הולדת גם ל-
לכנסת.
למדינה.
לקרן קיימת לישראל.
לחברה להגנת הטבע.
שאלה 12
האיש שביקר בארץ בשנת תרנ"ח (1898)ונטע כאן ברוש:
ביאליק
אלברט איינשטיין
בן גוריון
הרצל
שאלה 13
השבת הסמוכה לט"ו בשבט נקראת "שבת שירה" מכיוון ש-
בשבת זו קוראים מתוך "שיר השירים".
קוראים בשבת זו את "שירת הים" - אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לה'. (שמות ט"ו פס' 1)
על שם שירה בת יהושע, אשת שלמה המלך.
בשבת זו נהוג לשיר שירי חג תוך אכילת פירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל.
שאלה 14
מנהג הנטיעות בט"ו בשבט החל בארץ בישוב:
פתח תקווה בשנת 1880.
ראש הנקרה בשנת 1989.
יסוד המעלה בשנת 1890.
זכרוןיעקב בשנת 1888.
שאלה 15
השלם – "השקדייה פורחת..."
וקרן לה שולחת.
ושמש פז זורחת.
ושמש לה זורחת.
ושמש לה קופחת.