חידון ט"ו בשבט    
חזרה לדף הבית
כתבה וערכה - מזל מלכא
שאלה 1
מזל חודש שבט הוא:
דלי
דגים
גדי
קשת
שאלה 2
שם נוסף לחג ט"ו בשבט:
חג הביכורים
חג האסיף
חג הקציר
חג האילנות
שאלה 3
באילו תאריכים חלים ראשי שנים המוזכרים בתנ"ך רגלים, מעשרות, שמיטה ויובלות ואילנות?
א' ניסן, א' תשרי, ט"ו בשבט, ט' באב.
א' תשרי, א' תמוז, א' ניסן, א' שבט.
א' ניסן, א' שבט, א' תשרי, א' אלול.
א' ניסן, א' אלול, א' תשרי, ט"ו בשבט.
שאלה 4
ט"ו בשבט נזכר לראשונה:
במשנה, כתאריך הקובע את גיל העץ.
בימי הביניים, כחג של יהודי התפוצות.
בתנ"ך, כאחד משלושת הרגלים.
בימי העלייה הראשונה, עם ראשית הציונות.
שאלה 5
ט"ו נקבע לאחר מחלוקת בין שתי גישות בהלכה:
המנהג של יהדות אשכנז לעומת מנהג יהדות ספרד.
רבי שמעון בר יוחאי שקבע את ט"ו בשבט, ורבי עקיבא א' שבט.
גישתו של הרמב"ן לחוג את החג מאוחר, וגישתו של הרמב"ם להקדימו.
בית הלל קבעו ט"ו בשבט, בית שמאי א' שבט.
שאלה 6
מדוע חז"ל קבעו דווקא את ט"ו בשבט כראש השנה לאילנות?
מתאריך זה מתחילים העצים ללבלב ולפרוח.
מתאריך זה ניתן היה לעלות לרגל לבית המקדש.
מתאריך זה מתחילים העצים לשתות ממי השנה החדשה.
מתאריך זה מתחילים העצים להניב פירות.
שאלה 7
בתקופת הבית השני ט"ו בשבט ציין תאריך בו הסתיימה השנה בה הובאו למקדש –
תרומות ומעשרות.
פירות האסיף.
הקורבנות.
ביכורים.
שאלה 8
"כי האדם עץ השדה"
חלקו של פסוק המופיע בספר דברים (פרק כ')
שיר ששרה הזמרת נורית גלרון, הולחן ע"י שלום חנוך.
שיר שכתב המשורר נתן זך.
כל התשובות נכונות
שאלה 9
בט"ו בשבט נהוג:
לטעת עצים.
כל התשובות נכונות.
לאכול מפירות הארץ.
לערוך סדר ט"ו בשבט.
שאלה 10
מנהג אכילת פירות יבשים החל:
בתקופת המקרא, בימי הבאת הביכורים.
עם תחילת הציונות, כחלק מהקשר לארץ ישראל ואדמתה.
בימי המשנה והתלמוד, זכר לחורבן המקדש.
בימי הביניים, כאשר נשלחו פירות הארץ אל יהודי התפוצות.
שאלה 11
בט"ו בשבט חוגגים יום הולדת גם ל-
לכנסת.
למדינה.
לחברה להגנת הטבע.
לקרן קיימת לישראל.
שאלה 12
האיש שביקר בארץ בשנת תרנ"ח (1898)ונטע כאן ברוש:
ביאליק
אלברט איינשטיין
הרצל
בן גוריון
שאלה 13
השבת הסמוכה לט"ו בשבט נקראת "שבת שירה" מכיוון ש-
בשבת זו קוראים מתוך "שיר השירים".
על שם שירה בת יהושע, אשת שלמה המלך.
בשבת זו נהוג לשיר שירי חג תוך אכילת פירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל.
קוראים בשבת זו את "שירת הים" - אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לה'. (שמות ט"ו פס' 1)
שאלה 14
מנהג הנטיעות בט"ו בשבט החל בארץ בישוב:
פתח תקווה בשנת 1880.
יסוד המעלה בשנת 1890.
ראש הנקרה בשנת 1989.
זכרוןיעקב בשנת 1888.
שאלה 15
השלם – "השקדייה פורחת..."
ושמש פז זורחת.
ושמש לה זורחת.
וקרן לה שולחת.
ושמש לה קופחת.