חידון ט"ו בשבט    
חזרה לדף הבית
כתבה וערכה - מזל מלכא
שאלה 1
מזל חודש שבט הוא:
קשת
דלי
דגים
גדי
שאלה 2
שם נוסף לחג ט"ו בשבט:
חג האסיף
חג הביכורים
חג הקציר
חג האילנות
שאלה 3
באילו תאריכים חלים ראשי שנים המוזכרים בתנ"ך רגלים, מעשרות, שמיטה ויובלות ואילנות?
א' ניסן, א' אלול, א' תשרי, ט"ו בשבט.
א' תשרי, א' תמוז, א' ניסן, א' שבט.
א' ניסן, א' תשרי, ט"ו בשבט, ט' באב.
א' ניסן, א' שבט, א' תשרי, א' אלול.
שאלה 4
ט"ו בשבט נזכר לראשונה:
בתנ"ך, כאחד משלושת הרגלים.
בימי הביניים, כחג של יהודי התפוצות.
בימי העלייה הראשונה, עם ראשית הציונות.
במשנה, כתאריך הקובע את גיל העץ.
שאלה 5
ט"ו נקבע לאחר מחלוקת בין שתי גישות בהלכה:
רבי שמעון בר יוחאי שקבע את ט"ו בשבט, ורבי עקיבא א' שבט.
גישתו של הרמב"ן לחוג את החג מאוחר, וגישתו של הרמב"ם להקדימו.
בית הלל קבעו ט"ו בשבט, בית שמאי א' שבט.
המנהג של יהדות אשכנז לעומת מנהג יהדות ספרד.
שאלה 6
מדוע חז"ל קבעו דווקא את ט"ו בשבט כראש השנה לאילנות?
מתאריך זה ניתן היה לעלות לרגל לבית המקדש.
מתאריך זה מתחילים העצים ללבלב ולפרוח.
מתאריך זה מתחילים העצים לשתות ממי השנה החדשה.
מתאריך זה מתחילים העצים להניב פירות.
שאלה 7
בתקופת הבית השני ט"ו בשבט ציין תאריך בו הסתיימה השנה בה הובאו למקדש –
פירות האסיף.
תרומות ומעשרות.
ביכורים.
הקורבנות.
שאלה 8
"כי האדם עץ השדה"
שיר שכתב המשורר נתן זך.
כל התשובות נכונות
שיר ששרה הזמרת נורית גלרון, הולחן ע"י שלום חנוך.
חלקו של פסוק המופיע בספר דברים (פרק כ')
שאלה 9
בט"ו בשבט נהוג:
לערוך סדר ט"ו בשבט.
לטעת עצים.
כל התשובות נכונות.
לאכול מפירות הארץ.
שאלה 10
מנהג אכילת פירות יבשים החל:
בתקופת המקרא, בימי הבאת הביכורים.
עם תחילת הציונות, כחלק מהקשר לארץ ישראל ואדמתה.
בימי הביניים, כאשר נשלחו פירות הארץ אל יהודי התפוצות.
בימי המשנה והתלמוד, זכר לחורבן המקדש.
שאלה 11
בט"ו בשבט חוגגים יום הולדת גם ל-
לחברה להגנת הטבע.
לכנסת.
לקרן קיימת לישראל.
למדינה.
שאלה 12
האיש שביקר בארץ בשנת תרנ"ח (1898)ונטע כאן ברוש:
בן גוריון
אלברט איינשטיין
ביאליק
הרצל
שאלה 13
השבת הסמוכה לט"ו בשבט נקראת "שבת שירה" מכיוון ש-
על שם שירה בת יהושע, אשת שלמה המלך.
בשבת זו נהוג לשיר שירי חג תוך אכילת פירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל.
קוראים בשבת זו את "שירת הים" - אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לה'. (שמות ט"ו פס' 1)
בשבת זו קוראים מתוך "שיר השירים".
שאלה 14
מנהג הנטיעות בט"ו בשבט החל בארץ בישוב:
יסוד המעלה בשנת 1890.
פתח תקווה בשנת 1880.
ראש הנקרה בשנת 1989.
זכרוןיעקב בשנת 1888.
שאלה 15
השלם – "השקדייה פורחת..."
וקרן לה שולחת.
ושמש לה זורחת.
ושמש לה קופחת.
ושמש פז זורחת.