חידון ט"ו בשבט    
חזרה לדף הבית
כתבה וערכה - מזל מלכא
שאלה 1
מזל חודש שבט הוא:
דגים
קשת
גדי
דלי
שאלה 2
שם נוסף לחג ט"ו בשבט:
חג האילנות
חג האסיף
חג הקציר
חג הביכורים
שאלה 3
באילו תאריכים חלים ראשי שנים המוזכרים בתנ"ך רגלים, מעשרות, שמיטה ויובלות ואילנות?
א' תשרי, א' תמוז, א' ניסן, א' שבט.
א' ניסן, א' תשרי, ט"ו בשבט, ט' באב.
א' ניסן, א' אלול, א' תשרי, ט"ו בשבט.
א' ניסן, א' שבט, א' תשרי, א' אלול.
שאלה 4
ט"ו בשבט נזכר לראשונה:
בימי העלייה הראשונה, עם ראשית הציונות.
בתנ"ך, כאחד משלושת הרגלים.
בימי הביניים, כחג של יהודי התפוצות.
במשנה, כתאריך הקובע את גיל העץ.
שאלה 5
ט"ו נקבע לאחר מחלוקת בין שתי גישות בהלכה:
רבי שמעון בר יוחאי שקבע את ט"ו בשבט, ורבי עקיבא א' שבט.
בית הלל קבעו ט"ו בשבט, בית שמאי א' שבט.
גישתו של הרמב"ן לחוג את החג מאוחר, וגישתו של הרמב"ם להקדימו.
המנהג של יהדות אשכנז לעומת מנהג יהדות ספרד.
שאלה 6
מדוע חז"ל קבעו דווקא את ט"ו בשבט כראש השנה לאילנות?
מתאריך זה ניתן היה לעלות לרגל לבית המקדש.
מתאריך זה מתחילים העצים להניב פירות.
מתאריך זה מתחילים העצים לשתות ממי השנה החדשה.
מתאריך זה מתחילים העצים ללבלב ולפרוח.
שאלה 7
בתקופת הבית השני ט"ו בשבט ציין תאריך בו הסתיימה השנה בה הובאו למקדש –
ביכורים.
פירות האסיף.
הקורבנות.
תרומות ומעשרות.
שאלה 8
"כי האדם עץ השדה"
שיר שכתב המשורר נתן זך.
שיר ששרה הזמרת נורית גלרון, הולחן ע"י שלום חנוך.
כל התשובות נכונות
חלקו של פסוק המופיע בספר דברים (פרק כ')
שאלה 9
בט"ו בשבט נהוג:
כל התשובות נכונות.
לאכול מפירות הארץ.
לטעת עצים.
לערוך סדר ט"ו בשבט.
שאלה 10
מנהג אכילת פירות יבשים החל:
עם תחילת הציונות, כחלק מהקשר לארץ ישראל ואדמתה.
בתקופת המקרא, בימי הבאת הביכורים.
בימי הביניים, כאשר נשלחו פירות הארץ אל יהודי התפוצות.
בימי המשנה והתלמוד, זכר לחורבן המקדש.
שאלה 11
בט"ו בשבט חוגגים יום הולדת גם ל-
לכנסת.
לקרן קיימת לישראל.
למדינה.
לחברה להגנת הטבע.
שאלה 12
האיש שביקר בארץ בשנת תרנ"ח (1898)ונטע כאן ברוש:
בן גוריון
אלברט איינשטיין
ביאליק
הרצל
שאלה 13
השבת הסמוכה לט"ו בשבט נקראת "שבת שירה" מכיוון ש-
קוראים בשבת זו את "שירת הים" - אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לה'. (שמות ט"ו פס' 1)
על שם שירה בת יהושע, אשת שלמה המלך.
בשבת זו קוראים מתוך "שיר השירים".
בשבת זו נהוג לשיר שירי חג תוך אכילת פירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל.
שאלה 14
מנהג הנטיעות בט"ו בשבט החל בארץ בישוב:
ראש הנקרה בשנת 1989.
יסוד המעלה בשנת 1890.
זכרוןיעקב בשנת 1888.
פתח תקווה בשנת 1880.
שאלה 15
השלם – "השקדייה פורחת..."
וקרן לה שולחת.
ושמש לה זורחת.
ושמש פז זורחת.
ושמש לה קופחת.