חידון ט"ו בשבט    
חזרה לדף הבית
כתבה וערכה - מזל מלכא
שאלה 1
מזל חודש שבט הוא:
קשת
גדי
דלי
דגים
שאלה 2
שם נוסף לחג ט"ו בשבט:
חג האסיף
חג הביכורים
חג האילנות
חג הקציר
שאלה 3
באילו תאריכים חלים ראשי שנים המוזכרים בתנ"ך רגלים, מעשרות, שמיטה ויובלות ואילנות?
א' ניסן, א' שבט, א' תשרי, א' אלול.
א' ניסן, א' אלול, א' תשרי, ט"ו בשבט.
א' תשרי, א' תמוז, א' ניסן, א' שבט.
א' ניסן, א' תשרי, ט"ו בשבט, ט' באב.
שאלה 4
ט"ו בשבט נזכר לראשונה:
בימי העלייה הראשונה, עם ראשית הציונות.
בימי הביניים, כחג של יהודי התפוצות.
בתנ"ך, כאחד משלושת הרגלים.
במשנה, כתאריך הקובע את גיל העץ.
שאלה 5
ט"ו נקבע לאחר מחלוקת בין שתי גישות בהלכה:
רבי שמעון בר יוחאי שקבע את ט"ו בשבט, ורבי עקיבא א' שבט.
המנהג של יהדות אשכנז לעומת מנהג יהדות ספרד.
בית הלל קבעו ט"ו בשבט, בית שמאי א' שבט.
גישתו של הרמב"ן לחוג את החג מאוחר, וגישתו של הרמב"ם להקדימו.
שאלה 6
מדוע חז"ל קבעו דווקא את ט"ו בשבט כראש השנה לאילנות?
מתאריך זה מתחילים העצים לשתות ממי השנה החדשה.
מתאריך זה מתחילים העצים ללבלב ולפרוח.
מתאריך זה ניתן היה לעלות לרגל לבית המקדש.
מתאריך זה מתחילים העצים להניב פירות.
שאלה 7
בתקופת הבית השני ט"ו בשבט ציין תאריך בו הסתיימה השנה בה הובאו למקדש –
תרומות ומעשרות.
הקורבנות.
פירות האסיף.
ביכורים.
שאלה 8
"כי האדם עץ השדה"
שיר ששרה הזמרת נורית גלרון, הולחן ע"י שלום חנוך.
חלקו של פסוק המופיע בספר דברים (פרק כ')
כל התשובות נכונות
שיר שכתב המשורר נתן זך.
שאלה 9
בט"ו בשבט נהוג:
לטעת עצים.
לאכול מפירות הארץ.
לערוך סדר ט"ו בשבט.
כל התשובות נכונות.
שאלה 10
מנהג אכילת פירות יבשים החל:
בתקופת המקרא, בימי הבאת הביכורים.
בימי המשנה והתלמוד, זכר לחורבן המקדש.
עם תחילת הציונות, כחלק מהקשר לארץ ישראל ואדמתה.
בימי הביניים, כאשר נשלחו פירות הארץ אל יהודי התפוצות.
שאלה 11
בט"ו בשבט חוגגים יום הולדת גם ל-
לקרן קיימת לישראל.
לחברה להגנת הטבע.
למדינה.
לכנסת.
שאלה 12
האיש שביקר בארץ בשנת תרנ"ח (1898)ונטע כאן ברוש:
הרצל
אלברט איינשטיין
ביאליק
בן גוריון
שאלה 13
השבת הסמוכה לט"ו בשבט נקראת "שבת שירה" מכיוון ש-
קוראים בשבת זו את "שירת הים" - אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לה'. (שמות ט"ו פס' 1)
בשבת זו נהוג לשיר שירי חג תוך אכילת פירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל.
בשבת זו קוראים מתוך "שיר השירים".
על שם שירה בת יהושע, אשת שלמה המלך.
שאלה 14
מנהג הנטיעות בט"ו בשבט החל בארץ בישוב:
זכרוןיעקב בשנת 1888.
פתח תקווה בשנת 1880.
ראש הנקרה בשנת 1989.
יסוד המעלה בשנת 1890.
שאלה 15
השלם – "השקדייה פורחת..."
ושמש לה קופחת.
ושמש לה זורחת.
ושמש פז זורחת.
וקרן לה שולחת.