חידון ט"ו בשבט    
חזרה לדף הבית
כתבה וערכה - מזל מלכא
שאלה 1
מזל חודש שבט הוא:
גדי
קשת
דגים
דלי
שאלה 2
שם נוסף לחג ט"ו בשבט:
חג הקציר
חג האסיף
חג הביכורים
חג האילנות
שאלה 3
באילו תאריכים חלים ראשי שנים המוזכרים בתנ"ך רגלים, מעשרות, שמיטה ויובלות ואילנות?
א' ניסן, א' שבט, א' תשרי, א' אלול.
א' ניסן, א' אלול, א' תשרי, ט"ו בשבט.
א' ניסן, א' תשרי, ט"ו בשבט, ט' באב.
א' תשרי, א' תמוז, א' ניסן, א' שבט.
שאלה 4
ט"ו בשבט נזכר לראשונה:
במשנה, כתאריך הקובע את גיל העץ.
בימי הביניים, כחג של יהודי התפוצות.
בתנ"ך, כאחד משלושת הרגלים.
בימי העלייה הראשונה, עם ראשית הציונות.
שאלה 5
ט"ו נקבע לאחר מחלוקת בין שתי גישות בהלכה:
גישתו של הרמב"ן לחוג את החג מאוחר, וגישתו של הרמב"ם להקדימו.
רבי שמעון בר יוחאי שקבע את ט"ו בשבט, ורבי עקיבא א' שבט.
בית הלל קבעו ט"ו בשבט, בית שמאי א' שבט.
המנהג של יהדות אשכנז לעומת מנהג יהדות ספרד.
שאלה 6
מדוע חז"ל קבעו דווקא את ט"ו בשבט כראש השנה לאילנות?
מתאריך זה מתחילים העצים לשתות ממי השנה החדשה.
מתאריך זה מתחילים העצים להניב פירות.
מתאריך זה ניתן היה לעלות לרגל לבית המקדש.
מתאריך זה מתחילים העצים ללבלב ולפרוח.
שאלה 7
בתקופת הבית השני ט"ו בשבט ציין תאריך בו הסתיימה השנה בה הובאו למקדש –
הקורבנות.
ביכורים.
תרומות ומעשרות.
פירות האסיף.
שאלה 8
"כי האדם עץ השדה"
כל התשובות נכונות
חלקו של פסוק המופיע בספר דברים (פרק כ')
שיר ששרה הזמרת נורית גלרון, הולחן ע"י שלום חנוך.
שיר שכתב המשורר נתן זך.
שאלה 9
בט"ו בשבט נהוג:
לערוך סדר ט"ו בשבט.
לטעת עצים.
כל התשובות נכונות.
לאכול מפירות הארץ.
שאלה 10
מנהג אכילת פירות יבשים החל:
בימי המשנה והתלמוד, זכר לחורבן המקדש.
בתקופת המקרא, בימי הבאת הביכורים.
עם תחילת הציונות, כחלק מהקשר לארץ ישראל ואדמתה.
בימי הביניים, כאשר נשלחו פירות הארץ אל יהודי התפוצות.
שאלה 11
בט"ו בשבט חוגגים יום הולדת גם ל-
לחברה להגנת הטבע.
למדינה.
לקרן קיימת לישראל.
לכנסת.
שאלה 12
האיש שביקר בארץ בשנת תרנ"ח (1898)ונטע כאן ברוש:
בן גוריון
אלברט איינשטיין
הרצל
ביאליק
שאלה 13
השבת הסמוכה לט"ו בשבט נקראת "שבת שירה" מכיוון ש-
קוראים בשבת זו את "שירת הים" - אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לה'. (שמות ט"ו פס' 1)
על שם שירה בת יהושע, אשת שלמה המלך.
בשבת זו נהוג לשיר שירי חג תוך אכילת פירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל.
בשבת זו קוראים מתוך "שיר השירים".
שאלה 14
מנהג הנטיעות בט"ו בשבט החל בארץ בישוב:
זכרוןיעקב בשנת 1888.
ראש הנקרה בשנת 1989.
פתח תקווה בשנת 1880.
יסוד המעלה בשנת 1890.
שאלה 15
השלם – "השקדייה פורחת..."
וקרן לה שולחת.
ושמש פז זורחת.
ושמש לה זורחת.
ושמש לה קופחת.