חידון ט"ו בשבט    
חזרה לדף הבית
כתבה וערכה - מזל מלכא
שאלה 1
מזל חודש שבט הוא:
דגים
קשת
גדי
דלי
שאלה 2
שם נוסף לחג ט"ו בשבט:
חג הביכורים
חג הקציר
חג האילנות
חג האסיף
שאלה 3
באילו תאריכים חלים ראשי שנים המוזכרים בתנ"ך רגלים, מעשרות, שמיטה ויובלות ואילנות?
א' ניסן, א' תשרי, ט"ו בשבט, ט' באב.
א' ניסן, א' אלול, א' תשרי, ט"ו בשבט.
א' תשרי, א' תמוז, א' ניסן, א' שבט.
א' ניסן, א' שבט, א' תשרי, א' אלול.
שאלה 4
ט"ו בשבט נזכר לראשונה:
בימי הביניים, כחג של יהודי התפוצות.
בימי העלייה הראשונה, עם ראשית הציונות.
במשנה, כתאריך הקובע את גיל העץ.
בתנ"ך, כאחד משלושת הרגלים.
שאלה 5
ט"ו נקבע לאחר מחלוקת בין שתי גישות בהלכה:
גישתו של הרמב"ן לחוג את החג מאוחר, וגישתו של הרמב"ם להקדימו.
בית הלל קבעו ט"ו בשבט, בית שמאי א' שבט.
המנהג של יהדות אשכנז לעומת מנהג יהדות ספרד.
רבי שמעון בר יוחאי שקבע את ט"ו בשבט, ורבי עקיבא א' שבט.
שאלה 6
מדוע חז"ל קבעו דווקא את ט"ו בשבט כראש השנה לאילנות?
מתאריך זה מתחילים העצים לשתות ממי השנה החדשה.
מתאריך זה מתחילים העצים להניב פירות.
מתאריך זה ניתן היה לעלות לרגל לבית המקדש.
מתאריך זה מתחילים העצים ללבלב ולפרוח.
שאלה 7
בתקופת הבית השני ט"ו בשבט ציין תאריך בו הסתיימה השנה בה הובאו למקדש –
תרומות ומעשרות.
פירות האסיף.
ביכורים.
הקורבנות.
שאלה 8
"כי האדם עץ השדה"
שיר ששרה הזמרת נורית גלרון, הולחן ע"י שלום חנוך.
שיר שכתב המשורר נתן זך.
חלקו של פסוק המופיע בספר דברים (פרק כ')
כל התשובות נכונות
שאלה 9
בט"ו בשבט נהוג:
לאכול מפירות הארץ.
כל התשובות נכונות.
לערוך סדר ט"ו בשבט.
לטעת עצים.
שאלה 10
מנהג אכילת פירות יבשים החל:
בימי המשנה והתלמוד, זכר לחורבן המקדש.
עם תחילת הציונות, כחלק מהקשר לארץ ישראל ואדמתה.
בתקופת המקרא, בימי הבאת הביכורים.
בימי הביניים, כאשר נשלחו פירות הארץ אל יהודי התפוצות.
שאלה 11
בט"ו בשבט חוגגים יום הולדת גם ל-
לחברה להגנת הטבע.
לכנסת.
למדינה.
לקרן קיימת לישראל.
שאלה 12
האיש שביקר בארץ בשנת תרנ"ח (1898)ונטע כאן ברוש:
בן גוריון
ביאליק
הרצל
אלברט איינשטיין
שאלה 13
השבת הסמוכה לט"ו בשבט נקראת "שבת שירה" מכיוון ש-
על שם שירה בת יהושע, אשת שלמה המלך.
בשבת זו קוראים מתוך "שיר השירים".
בשבת זו נהוג לשיר שירי חג תוך אכילת פירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל.
קוראים בשבת זו את "שירת הים" - אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לה'. (שמות ט"ו פס' 1)
שאלה 14
מנהג הנטיעות בט"ו בשבט החל בארץ בישוב:
זכרוןיעקב בשנת 1888.
ראש הנקרה בשנת 1989.
פתח תקווה בשנת 1880.
יסוד המעלה בשנת 1890.
שאלה 15
השלם – "השקדייה פורחת..."
ושמש לה קופחת.
ושמש פז זורחת.
וקרן לה שולחת.
ושמש לה זורחת.