חידון ט"ו בשבט    
חזרה לדף הבית
כתבה וערכה - מזל מלכא
שאלה 1
מזל חודש שבט הוא:
דגים
קשת
דלי
גדי
שאלה 2
שם נוסף לחג ט"ו בשבט:
חג האילנות
חג הקציר
חג הביכורים
חג האסיף
שאלה 3
באילו תאריכים חלים ראשי שנים המוזכרים בתנ"ך רגלים, מעשרות, שמיטה ויובלות ואילנות?
א' ניסן, א' שבט, א' תשרי, א' אלול.
א' ניסן, א' תשרי, ט"ו בשבט, ט' באב.
א' ניסן, א' אלול, א' תשרי, ט"ו בשבט.
א' תשרי, א' תמוז, א' ניסן, א' שבט.
שאלה 4
ט"ו בשבט נזכר לראשונה:
במשנה, כתאריך הקובע את גיל העץ.
בימי העלייה הראשונה, עם ראשית הציונות.
בתנ"ך, כאחד משלושת הרגלים.
בימי הביניים, כחג של יהודי התפוצות.
שאלה 5
ט"ו נקבע לאחר מחלוקת בין שתי גישות בהלכה:
המנהג של יהדות אשכנז לעומת מנהג יהדות ספרד.
בית הלל קבעו ט"ו בשבט, בית שמאי א' שבט.
רבי שמעון בר יוחאי שקבע את ט"ו בשבט, ורבי עקיבא א' שבט.
גישתו של הרמב"ן לחוג את החג מאוחר, וגישתו של הרמב"ם להקדימו.
שאלה 6
מדוע חז"ל קבעו דווקא את ט"ו בשבט כראש השנה לאילנות?
מתאריך זה מתחילים העצים ללבלב ולפרוח.
מתאריך זה ניתן היה לעלות לרגל לבית המקדש.
מתאריך זה מתחילים העצים להניב פירות.
מתאריך זה מתחילים העצים לשתות ממי השנה החדשה.
שאלה 7
בתקופת הבית השני ט"ו בשבט ציין תאריך בו הסתיימה השנה בה הובאו למקדש –
פירות האסיף.
הקורבנות.
ביכורים.
תרומות ומעשרות.
שאלה 8
"כי האדם עץ השדה"
חלקו של פסוק המופיע בספר דברים (פרק כ')
שיר שכתב המשורר נתן זך.
כל התשובות נכונות
שיר ששרה הזמרת נורית גלרון, הולחן ע"י שלום חנוך.
שאלה 9
בט"ו בשבט נהוג:
לטעת עצים.
לאכול מפירות הארץ.
כל התשובות נכונות.
לערוך סדר ט"ו בשבט.
שאלה 10
מנהג אכילת פירות יבשים החל:
בימי המשנה והתלמוד, זכר לחורבן המקדש.
בימי הביניים, כאשר נשלחו פירות הארץ אל יהודי התפוצות.
עם תחילת הציונות, כחלק מהקשר לארץ ישראל ואדמתה.
בתקופת המקרא, בימי הבאת הביכורים.
שאלה 11
בט"ו בשבט חוגגים יום הולדת גם ל-
לקרן קיימת לישראל.
למדינה.
לכנסת.
לחברה להגנת הטבע.
שאלה 12
האיש שביקר בארץ בשנת תרנ"ח (1898)ונטע כאן ברוש:
בן גוריון
אלברט איינשטיין
ביאליק
הרצל
שאלה 13
השבת הסמוכה לט"ו בשבט נקראת "שבת שירה" מכיוון ש-
קוראים בשבת זו את "שירת הים" - אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לה'. (שמות ט"ו פס' 1)
על שם שירה בת יהושע, אשת שלמה המלך.
בשבת זו קוראים מתוך "שיר השירים".
בשבת זו נהוג לשיר שירי חג תוך אכילת פירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל.
שאלה 14
מנהג הנטיעות בט"ו בשבט החל בארץ בישוב:
פתח תקווה בשנת 1880.
ראש הנקרה בשנת 1989.
יסוד המעלה בשנת 1890.
זכרוןיעקב בשנת 1888.
שאלה 15
השלם – "השקדייה פורחת..."
וקרן לה שולחת.
ושמש לה זורחת.
ושמש לה קופחת.
ושמש פז זורחת.