חידון ט"ו בשבט    
חזרה לדף הבית
כתבה וערכה - מזל מלכא
שאלה 1
מזל חודש שבט הוא:
גדי
קשת
דלי
דגים
שאלה 2
שם נוסף לחג ט"ו בשבט:
חג הקציר
חג האילנות
חג האסיף
חג הביכורים
שאלה 3
באילו תאריכים חלים ראשי שנים המוזכרים בתנ"ך רגלים, מעשרות, שמיטה ויובלות ואילנות?
א' ניסן, א' אלול, א' תשרי, ט"ו בשבט.
א' ניסן, א' שבט, א' תשרי, א' אלול.
א' תשרי, א' תמוז, א' ניסן, א' שבט.
א' ניסן, א' תשרי, ט"ו בשבט, ט' באב.
שאלה 4
ט"ו בשבט נזכר לראשונה:
בימי העלייה הראשונה, עם ראשית הציונות.
בתנ"ך, כאחד משלושת הרגלים.
במשנה, כתאריך הקובע את גיל העץ.
בימי הביניים, כחג של יהודי התפוצות.
שאלה 5
ט"ו נקבע לאחר מחלוקת בין שתי גישות בהלכה:
רבי שמעון בר יוחאי שקבע את ט"ו בשבט, ורבי עקיבא א' שבט.
בית הלל קבעו ט"ו בשבט, בית שמאי א' שבט.
גישתו של הרמב"ן לחוג את החג מאוחר, וגישתו של הרמב"ם להקדימו.
המנהג של יהדות אשכנז לעומת מנהג יהדות ספרד.
שאלה 6
מדוע חז"ל קבעו דווקא את ט"ו בשבט כראש השנה לאילנות?
מתאריך זה מתחילים העצים לשתות ממי השנה החדשה.
מתאריך זה ניתן היה לעלות לרגל לבית המקדש.
מתאריך זה מתחילים העצים להניב פירות.
מתאריך זה מתחילים העצים ללבלב ולפרוח.
שאלה 7
בתקופת הבית השני ט"ו בשבט ציין תאריך בו הסתיימה השנה בה הובאו למקדש –
פירות האסיף.
הקורבנות.
תרומות ומעשרות.
ביכורים.
שאלה 8
"כי האדם עץ השדה"
שיר ששרה הזמרת נורית גלרון, הולחן ע"י שלום חנוך.
כל התשובות נכונות
חלקו של פסוק המופיע בספר דברים (פרק כ')
שיר שכתב המשורר נתן זך.
שאלה 9
בט"ו בשבט נהוג:
לטעת עצים.
לאכול מפירות הארץ.
לערוך סדר ט"ו בשבט.
כל התשובות נכונות.
שאלה 10
מנהג אכילת פירות יבשים החל:
עם תחילת הציונות, כחלק מהקשר לארץ ישראל ואדמתה.
בתקופת המקרא, בימי הבאת הביכורים.
בימי הביניים, כאשר נשלחו פירות הארץ אל יהודי התפוצות.
בימי המשנה והתלמוד, זכר לחורבן המקדש.
שאלה 11
בט"ו בשבט חוגגים יום הולדת גם ל-
לחברה להגנת הטבע.
למדינה.
לקרן קיימת לישראל.
לכנסת.
שאלה 12
האיש שביקר בארץ בשנת תרנ"ח (1898)ונטע כאן ברוש:
ביאליק
אלברט איינשטיין
בן גוריון
הרצל
שאלה 13
השבת הסמוכה לט"ו בשבט נקראת "שבת שירה" מכיוון ש-
על שם שירה בת יהושע, אשת שלמה המלך.
בשבת זו קוראים מתוך "שיר השירים".
קוראים בשבת זו את "שירת הים" - אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לה'. (שמות ט"ו פס' 1)
בשבת זו נהוג לשיר שירי חג תוך אכילת פירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל.
שאלה 14
מנהג הנטיעות בט"ו בשבט החל בארץ בישוב:
ראש הנקרה בשנת 1989.
פתח תקווה בשנת 1880.
יסוד המעלה בשנת 1890.
זכרוןיעקב בשנת 1888.
שאלה 15
השלם – "השקדייה פורחת..."
ושמש לה זורחת.
וקרן לה שולחת.
ושמש פז זורחת.
ושמש לה קופחת.