חידון חגי תשרי    
כתבה וערכה - מזל מלכא
שאלה 1
חודש תשרי על פי המקרא הוא:
החודש הראשון של השנה.
החודש השביעי של השנה.
החודש השני של השנה.
החודש השנים עשר.
שאלה 2
משמעות המושג "סליחות":
שיר אהבה שכתבה המשוררת לאה גולדברג בשנת 1938
שיר שהשתתף בפסטיבל הזמר העברי בשנת 1977 ושרה אותו הזמרת יהודית רביץ.
בקשת סליחה מחבר.
פרקי תפילות ופיוטים שתוכנם בקשה לסליחה, הנאמרים בחודש אלול.
שאלה 3
מסימני ראש השנה:
תפוח בדבש, רימון, ירקות כמו סלק וכרישה, ראש של דג או ראש כבש.
תמרים, שקדים, וכל מיני דברי מתיקה.
ארבעת המינים: אתרוג, לולב, הדס, ערבה.
שבעת המינים: חיטה, שעורה, גפן, תאנה, זית, רימון ודבש.
שאלה 4
"תשליך" הוא:
תפילה הנאמרת במוצאי יום כיפורים.
הלכה של טבילה במקווה להיטהרות לפני יום הכיפורים.
תפילה הנאמרת בראש השנה ליד מקווה מים, ובה בקשה להשליך את העוונות למים.
הלכה של חכמים להתרחץ בנהר בערב ראש השנה.
שאלה 5
"כתיבה וחתימה טובה":
תפילה הנאמרת ביום כיפורים.
מנהג של שליחת "שנות טובות" לפני ראש השנה.
מנהג בראש השנה לברך איש את חברו בברכה: "לשנה טובה תכתבו ותחתמו".
מנהג של ילדים לחתום בספרי זכרונות.
שאלה 6
מה הכוונה בביטוי: "עברות שבין אדם למקום" ?
עברות שלא ניתן לכפר עליהם.
עברות שנעשו בכל מקום בארץ ישראל.
עברות שנעשו בין אדם לחברו.
עברות שנעשו בין האדם כלפי אלוהיו.
שאלה 7
השופר שימש בעת העתיקה:
כל התשובות נכונות.
להכריז על יציאה למלחמה, ולעורר את העם להלחם.
בערב שבת היו תוקעים בשופר שש תקיעות כדי להכריז על כניסת השבת.
לטקסים, כדי להקהיל את העם למקום הכינוס.
שאלה 8
סדר תקיעת השופר הוא:
תקיעה, תרועה, שברים.
תקיעה, שברים, תרועה תקיעה.
שברים, תקיעה, תרועה.
תרועה, שברים, תקיעה.
שאלה 9
"בין כסה לעשור" הוא כינוי:
לימים שבין " כסה" - היום בו הירח מכוסה, ולא נראה בשמים, ל"עשור" - ליום העשירי.
לעשרת ימי התשובה שבין ראש השנה ליום הכיפורים.
לימים המתחילים בא' תשרי ומסתיימים בי' תשרי.
כל התשובות נכונות.
שאלה 10
"הימים הנוראים" הוא כינוי:
למלחמת יום הכיפורים שחל בשנת 1973.
לכל הימים של חודש תשרי, שהם ימי תשובה.
לימים של חודש אלול בהם נאמרים הסליחות.
לימים מראש השנה ועד יום כיפור, שהם על פי ההלכה ימי דין ומשפט.
שאלה 11
מהן ה"כפרות"?
ביטוי חיבה השגור בפי האמהות לילדיהן.
מנהג הנערך לפני יום כיפור, ומטרתו לכפר על העוונות.
אוסף פיוטים ותפילות ליום הכיפורים.
תפילה הנאמרת ביום הכיפורים, בו מבקשים כפרה על העוונות.
שאלה 12
תפילת "כל נדרי" היא:
תפילה הפותחת את ערב יום הכיפורים, ונאמרת לפני שקיעת החמה.
תפילה הנאמרת ע"י יהודי מאמין בעת שעורך את טקס התשליך.
תפילה הנאמרת בימי הסליחות לפני ערב ראש השנה.
תפילה הנאמרת כאשר יהודי מאמין מחליט לנדור נדר.
שאלה 13
"ונתנה תוקף" :
תפילה הנאמרת בראש השנה וביום הכיפורים.
שיר שכתבה והלחינה נעמי שמר.
פיוטים ומזמורים לשבת.
פיוט הנאמר בתפילת מוסף בראש השנה וביום הכיפורים.
שאלה 14
מהו ה"מחזור"?
ספר תפילות מיוחד המתחיל את מחזור קריאת התורה בשמחת תורה.
תחילתו של מעגל השנה היהודי בסוף חודש אלול ובו קמים היהודים לסליחות.
ספר תפילות הנפרד מן הסידור, ובו התפילות לראש השנה, ליום הכיפורים, ולשלושת הָרְגָלִים.
חזרה על דברי שליח הציבור בבית הכנסת בערב ראש השנה.
שאלה 15
"תפילת נעילה" היא:
התפילה האחרונה הנאמרת ביום הכיפורים, והיא נועלת את יום זה.
תפילה הנועלת את אחרון חגי תשרי – שמיני עצרת.
תפילה הפותחת את השנה החדשה ונועלת את קודמתה.
תפילה הנאמרת בשמחת תורה כאשר נועלים את ספרי התורה בארון הקודש.
שאלה 16
חוגגים את חג סוכות לזכר:
הישיבה של בני ישראל בסוכות לאחר יציאתם ממצרים.
הסוכות שהקימו העולים לרגל לירושלים.
הסוכות שהקימו רועי הצאן בארץ ישראל.
הסוכות שבנו בני ישראל בעונת האסיף במטעים ובכרמים.
שאלה 17
ארבעת המינים מסמלים את:
העלייה לרגל לבית המקדש בירושלים.
ארבעה טיפוסים בעם ישראל: הטעם משול לעשיית מצוות, והריח למעשים טובים.
ארבע האמהות: שרה, רבקה, רחל ולאה.
ארץ ישראל וצמחייתה.
שאלה 18
ה"אושפיזין" הוא כינוי ל:
כינוי לארבעת המינים: אתרוג, לולב, הדס וערבה, המברכים עליהם בסוכה.
מנהג לעריכת סעודת חג חגיגית בסוכה.
אבות האומה שעל פי המסורת, מתארחים בסוכה: אברהם, יצחק, יעקב, יוסף, משה, אהרון ודוד.
ירקות מבושלים כמו: דלעת סלק הנאכלים בערב ראש השנה.
שאלה 19
"שמיני עצרת" הוא:
יום שמחת תורה, בו מוציאים את כל ספרי התורה מארון הקודש ועורכים שבע הקפות.
כל התשובות נכונות.
יום בו מסיימים לקרוא את התורה, ומתחילים שוב לקרוא בפרשה הראשונה בספר בראשית.
היום שלאחר חג הסוכות שנקרא גם שמחת תורה.
שאלה 20
מה היא שמחת בית השואבה?
שמחה שנערכת מידי שנה בישוב בית השואבה באזור ירושלים.
חגיגה מיוחדת שנערכה בזמן שבית המקדש היה קיים, וקשורה לשאיבת מים לנסך.
שמחה שנערכה בימי חג הסוכות בה מזמינים אורחים לסוכה.
פולחן שנערך בימי בית המקדש בו התיזו מים על העולים לרגל.