חידון חגי תשרי    
כתבה וערכה - מזל מלכא
שאלה 1
חודש תשרי על פי המקרא הוא:
החודש השביעי של השנה.
החודש השנים עשר.
החודש הראשון של השנה.
החודש השני של השנה.
שאלה 2
משמעות המושג "סליחות":
שיר שהשתתף בפסטיבל הזמר העברי בשנת 1977 ושרה אותו הזמרת יהודית רביץ.
בקשת סליחה מחבר.
שיר אהבה שכתבה המשוררת לאה גולדברג בשנת 1938
פרקי תפילות ופיוטים שתוכנם בקשה לסליחה, הנאמרים בחודש אלול.
שאלה 3
מסימני ראש השנה:
שבעת המינים: חיטה, שעורה, גפן, תאנה, זית, רימון ודבש.
תמרים, שקדים, וכל מיני דברי מתיקה.
ארבעת המינים: אתרוג, לולב, הדס, ערבה.
תפוח בדבש, רימון, ירקות כמו סלק וכרישה, ראש של דג או ראש כבש.
שאלה 4
"תשליך" הוא:
הלכה של טבילה במקווה להיטהרות לפני יום הכיפורים.
הלכה של חכמים להתרחץ בנהר בערב ראש השנה.
תפילה הנאמרת במוצאי יום כיפורים.
תפילה הנאמרת בראש השנה ליד מקווה מים, ובה בקשה להשליך את העוונות למים.
שאלה 5
"כתיבה וחתימה טובה":
מנהג של שליחת "שנות טובות" לפני ראש השנה.
מנהג של ילדים לחתום בספרי זכרונות.
מנהג בראש השנה לברך איש את חברו בברכה: "לשנה טובה תכתבו ותחתמו".
תפילה הנאמרת ביום כיפורים.
שאלה 6
מה הכוונה בביטוי: "עברות שבין אדם למקום" ?
עברות שלא ניתן לכפר עליהם.
עברות שנעשו בין האדם כלפי אלוהיו.
עברות שנעשו בכל מקום בארץ ישראל.
עברות שנעשו בין אדם לחברו.
שאלה 7
השופר שימש בעת העתיקה:
כל התשובות נכונות.
להכריז על יציאה למלחמה, ולעורר את העם להלחם.
לטקסים, כדי להקהיל את העם למקום הכינוס.
בערב שבת היו תוקעים בשופר שש תקיעות כדי להכריז על כניסת השבת.
שאלה 8
סדר תקיעת השופר הוא:
תקיעה, שברים, תרועה תקיעה.
שברים, תקיעה, תרועה.
תרועה, שברים, תקיעה.
תקיעה, תרועה, שברים.
שאלה 9
"בין כסה לעשור" הוא כינוי:
לימים שבין " כסה" - היום בו הירח מכוסה, ולא נראה בשמים, ל"עשור" - ליום העשירי.
לעשרת ימי התשובה שבין ראש השנה ליום הכיפורים.
כל התשובות נכונות.
לימים המתחילים בא' תשרי ומסתיימים בי' תשרי.
שאלה 10
"הימים הנוראים" הוא כינוי:
לימים של חודש אלול בהם נאמרים הסליחות.
לימים מראש השנה ועד יום כיפור, שהם על פי ההלכה ימי דין ומשפט.
למלחמת יום הכיפורים שחל בשנת 1973.
לכל הימים של חודש תשרי, שהם ימי תשובה.
שאלה 11
מהן ה"כפרות"?
אוסף פיוטים ותפילות ליום הכיפורים.
מנהג הנערך לפני יום כיפור, ומטרתו לכפר על העוונות.
ביטוי חיבה השגור בפי האמהות לילדיהן.
תפילה הנאמרת ביום הכיפורים, בו מבקשים כפרה על העוונות.
שאלה 12
תפילת "כל נדרי" היא:
תפילה הנאמרת כאשר יהודי מאמין מחליט לנדור נדר.
תפילה הנאמרת בימי הסליחות לפני ערב ראש השנה.
תפילה הנאמרת ע"י יהודי מאמין בעת שעורך את טקס התשליך.
תפילה הפותחת את ערב יום הכיפורים, ונאמרת לפני שקיעת החמה.
שאלה 13
"ונתנה תוקף" :
פיוטים ומזמורים לשבת.
תפילה הנאמרת בראש השנה וביום הכיפורים.
שיר שכתבה והלחינה נעמי שמר.
פיוט הנאמר בתפילת מוסף בראש השנה וביום הכיפורים.
שאלה 14
מהו ה"מחזור"?
ספר תפילות מיוחד המתחיל את מחזור קריאת התורה בשמחת תורה.
חזרה על דברי שליח הציבור בבית הכנסת בערב ראש השנה.
תחילתו של מעגל השנה היהודי בסוף חודש אלול ובו קמים היהודים לסליחות.
ספר תפילות הנפרד מן הסידור, ובו התפילות לראש השנה, ליום הכיפורים, ולשלושת הָרְגָלִים.
שאלה 15
"תפילת נעילה" היא:
תפילה הנועלת את אחרון חגי תשרי – שמיני עצרת.
תפילה הפותחת את השנה החדשה ונועלת את קודמתה.
התפילה האחרונה הנאמרת ביום הכיפורים, והיא נועלת את יום זה.
תפילה הנאמרת בשמחת תורה כאשר נועלים את ספרי התורה בארון הקודש.
שאלה 16
חוגגים את חג סוכות לזכר:
הישיבה של בני ישראל בסוכות לאחר יציאתם ממצרים.
הסוכות שהקימו העולים לרגל לירושלים.
הסוכות שבנו בני ישראל בעונת האסיף במטעים ובכרמים.
הסוכות שהקימו רועי הצאן בארץ ישראל.
שאלה 17
ארבעת המינים מסמלים את:
ארבע האמהות: שרה, רבקה, רחל ולאה.
ארבעה טיפוסים בעם ישראל: הטעם משול לעשיית מצוות, והריח למעשים טובים.
ארץ ישראל וצמחייתה.
העלייה לרגל לבית המקדש בירושלים.
שאלה 18
ה"אושפיזין" הוא כינוי ל:
ירקות מבושלים כמו: דלעת סלק הנאכלים בערב ראש השנה.
כינוי לארבעת המינים: אתרוג, לולב, הדס וערבה, המברכים עליהם בסוכה.
מנהג לעריכת סעודת חג חגיגית בסוכה.
אבות האומה שעל פי המסורת, מתארחים בסוכה: אברהם, יצחק, יעקב, יוסף, משה, אהרון ודוד.
שאלה 19
"שמיני עצרת" הוא:
יום שמחת תורה, בו מוציאים את כל ספרי התורה מארון הקודש ועורכים שבע הקפות.
יום בו מסיימים לקרוא את התורה, ומתחילים שוב לקרוא בפרשה הראשונה בספר בראשית.
כל התשובות נכונות.
היום שלאחר חג הסוכות שנקרא גם שמחת תורה.
שאלה 20
מה היא שמחת בית השואבה?
חגיגה מיוחדת שנערכה בזמן שבית המקדש היה קיים, וקשורה לשאיבת מים לנסך.
פולחן שנערך בימי בית המקדש בו התיזו מים על העולים לרגל.
שמחה שנערכת מידי שנה בישוב בית השואבה באזור ירושלים.
שמחה שנערכה בימי חג הסוכות בה מזמינים אורחים לסוכה.