חידון חגי תשרי    
כתבה וערכה - מזל מלכא
שאלה 1
חודש תשרי על פי המקרא הוא:
החודש השביעי של השנה.
החודש הראשון של השנה.
החודש השנים עשר.
החודש השני של השנה.
שאלה 2
משמעות המושג "סליחות":
פרקי תפילות ופיוטים שתוכנם בקשה לסליחה, הנאמרים בחודש אלול.
בקשת סליחה מחבר.
שיר שהשתתף בפסטיבל הזמר העברי בשנת 1977 ושרה אותו הזמרת יהודית רביץ.
שיר אהבה שכתבה המשוררת לאה גולדברג בשנת 1938
שאלה 3
מסימני ראש השנה:
תפוח בדבש, רימון, ירקות כמו סלק וכרישה, ראש של דג או ראש כבש.
שבעת המינים: חיטה, שעורה, גפן, תאנה, זית, רימון ודבש.
תמרים, שקדים, וכל מיני דברי מתיקה.
ארבעת המינים: אתרוג, לולב, הדס, ערבה.
שאלה 4
"תשליך" הוא:
הלכה של טבילה במקווה להיטהרות לפני יום הכיפורים.
הלכה של חכמים להתרחץ בנהר בערב ראש השנה.
תפילה הנאמרת בראש השנה ליד מקווה מים, ובה בקשה להשליך את העוונות למים.
תפילה הנאמרת במוצאי יום כיפורים.
שאלה 5
"כתיבה וחתימה טובה":
מנהג של שליחת "שנות טובות" לפני ראש השנה.
מנהג של ילדים לחתום בספרי זכרונות.
מנהג בראש השנה לברך איש את חברו בברכה: "לשנה טובה תכתבו ותחתמו".
תפילה הנאמרת ביום כיפורים.
שאלה 6
מה הכוונה בביטוי: "עברות שבין אדם למקום" ?
עברות שנעשו בין אדם לחברו.
עברות שנעשו בכל מקום בארץ ישראל.
עברות שלא ניתן לכפר עליהם.
עברות שנעשו בין האדם כלפי אלוהיו.
שאלה 7
השופר שימש בעת העתיקה:
להכריז על יציאה למלחמה, ולעורר את העם להלחם.
בערב שבת היו תוקעים בשופר שש תקיעות כדי להכריז על כניסת השבת.
לטקסים, כדי להקהיל את העם למקום הכינוס.
כל התשובות נכונות.
שאלה 8
סדר תקיעת השופר הוא:
תקיעה, שברים, תרועה תקיעה.
שברים, תקיעה, תרועה.
תקיעה, תרועה, שברים.
תרועה, שברים, תקיעה.
שאלה 9
"בין כסה לעשור" הוא כינוי:
כל התשובות נכונות.
לימים המתחילים בא' תשרי ומסתיימים בי' תשרי.
לעשרת ימי התשובה שבין ראש השנה ליום הכיפורים.
לימים שבין " כסה" - היום בו הירח מכוסה, ולא נראה בשמים, ל"עשור" - ליום העשירי.
שאלה 10
"הימים הנוראים" הוא כינוי:
לימים של חודש אלול בהם נאמרים הסליחות.
לכל הימים של חודש תשרי, שהם ימי תשובה.
למלחמת יום הכיפורים שחל בשנת 1973.
לימים מראש השנה ועד יום כיפור, שהם על פי ההלכה ימי דין ומשפט.
שאלה 11
מהן ה"כפרות"?
מנהג הנערך לפני יום כיפור, ומטרתו לכפר על העוונות.
תפילה הנאמרת ביום הכיפורים, בו מבקשים כפרה על העוונות.
אוסף פיוטים ותפילות ליום הכיפורים.
ביטוי חיבה השגור בפי האמהות לילדיהן.
שאלה 12
תפילת "כל נדרי" היא:
תפילה הנאמרת כאשר יהודי מאמין מחליט לנדור נדר.
תפילה הפותחת את ערב יום הכיפורים, ונאמרת לפני שקיעת החמה.
תפילה הנאמרת ע"י יהודי מאמין בעת שעורך את טקס התשליך.
תפילה הנאמרת בימי הסליחות לפני ערב ראש השנה.
שאלה 13
"ונתנה תוקף" :
פיוטים ומזמורים לשבת.
שיר שכתבה והלחינה נעמי שמר.
פיוט הנאמר בתפילת מוסף בראש השנה וביום הכיפורים.
תפילה הנאמרת בראש השנה וביום הכיפורים.
שאלה 14
מהו ה"מחזור"?
ספר תפילות מיוחד המתחיל את מחזור קריאת התורה בשמחת תורה.
חזרה על דברי שליח הציבור בבית הכנסת בערב ראש השנה.
תחילתו של מעגל השנה היהודי בסוף חודש אלול ובו קמים היהודים לסליחות.
ספר תפילות הנפרד מן הסידור, ובו התפילות לראש השנה, ליום הכיפורים, ולשלושת הָרְגָלִים.
שאלה 15
"תפילת נעילה" היא:
תפילה הנועלת את אחרון חגי תשרי – שמיני עצרת.
התפילה האחרונה הנאמרת ביום הכיפורים, והיא נועלת את יום זה.
תפילה הנאמרת בשמחת תורה כאשר נועלים את ספרי התורה בארון הקודש.
תפילה הפותחת את השנה החדשה ונועלת את קודמתה.
שאלה 16
חוגגים את חג סוכות לזכר:
הסוכות שהקימו רועי הצאן בארץ ישראל.
הישיבה של בני ישראל בסוכות לאחר יציאתם ממצרים.
הסוכות שהקימו העולים לרגל לירושלים.
הסוכות שבנו בני ישראל בעונת האסיף במטעים ובכרמים.
שאלה 17
ארבעת המינים מסמלים את:
ארבעה טיפוסים בעם ישראל: הטעם משול לעשיית מצוות, והריח למעשים טובים.
העלייה לרגל לבית המקדש בירושלים.
ארבע האמהות: שרה, רבקה, רחל ולאה.
ארץ ישראל וצמחייתה.
שאלה 18
ה"אושפיזין" הוא כינוי ל:
מנהג לעריכת סעודת חג חגיגית בסוכה.
אבות האומה שעל פי המסורת, מתארחים בסוכה: אברהם, יצחק, יעקב, יוסף, משה, אהרון ודוד.
ירקות מבושלים כמו: דלעת סלק הנאכלים בערב ראש השנה.
כינוי לארבעת המינים: אתרוג, לולב, הדס וערבה, המברכים עליהם בסוכה.
שאלה 19
"שמיני עצרת" הוא:
יום בו מסיימים לקרוא את התורה, ומתחילים שוב לקרוא בפרשה הראשונה בספר בראשית.
יום שמחת תורה, בו מוציאים את כל ספרי התורה מארון הקודש ועורכים שבע הקפות.
כל התשובות נכונות.
היום שלאחר חג הסוכות שנקרא גם שמחת תורה.
שאלה 20
מה היא שמחת בית השואבה?
שמחה שנערכת מידי שנה בישוב בית השואבה באזור ירושלים.
פולחן שנערך בימי בית המקדש בו התיזו מים על העולים לרגל.
חגיגה מיוחדת שנערכה בזמן שבית המקדש היה קיים, וקשורה לשאיבת מים לנסך.
שמחה שנערכה בימי חג הסוכות בה מזמינים אורחים לסוכה.