חידון חגי תשרי    
כתבה וערכה - מזל מלכא
שאלה 1
חודש תשרי על פי המקרא הוא:
החודש השנים עשר.
החודש השני של השנה.
החודש השביעי של השנה.
החודש הראשון של השנה.
שאלה 2
משמעות המושג "סליחות":
שיר אהבה שכתבה המשוררת לאה גולדברג בשנת 1938
פרקי תפילות ופיוטים שתוכנם בקשה לסליחה, הנאמרים בחודש אלול.
שיר שהשתתף בפסטיבל הזמר העברי בשנת 1977 ושרה אותו הזמרת יהודית רביץ.
בקשת סליחה מחבר.
שאלה 3
מסימני ראש השנה:
תמרים, שקדים, וכל מיני דברי מתיקה.
שבעת המינים: חיטה, שעורה, גפן, תאנה, זית, רימון ודבש.
ארבעת המינים: אתרוג, לולב, הדס, ערבה.
תפוח בדבש, רימון, ירקות כמו סלק וכרישה, ראש של דג או ראש כבש.
שאלה 4
"תשליך" הוא:
הלכה של טבילה במקווה להיטהרות לפני יום הכיפורים.
תפילה הנאמרת במוצאי יום כיפורים.
הלכה של חכמים להתרחץ בנהר בערב ראש השנה.
תפילה הנאמרת בראש השנה ליד מקווה מים, ובה בקשה להשליך את העוונות למים.
שאלה 5
"כתיבה וחתימה טובה":
מנהג של ילדים לחתום בספרי זכרונות.
מנהג בראש השנה לברך איש את חברו בברכה: "לשנה טובה תכתבו ותחתמו".
מנהג של שליחת "שנות טובות" לפני ראש השנה.
תפילה הנאמרת ביום כיפורים.
שאלה 6
מה הכוונה בביטוי: "עברות שבין אדם למקום" ?
עברות שלא ניתן לכפר עליהם.
עברות שנעשו בכל מקום בארץ ישראל.
עברות שנעשו בין האדם כלפי אלוהיו.
עברות שנעשו בין אדם לחברו.
שאלה 7
השופר שימש בעת העתיקה:
בערב שבת היו תוקעים בשופר שש תקיעות כדי להכריז על כניסת השבת.
להכריז על יציאה למלחמה, ולעורר את העם להלחם.
לטקסים, כדי להקהיל את העם למקום הכינוס.
כל התשובות נכונות.
שאלה 8
סדר תקיעת השופר הוא:
שברים, תקיעה, תרועה.
תקיעה, שברים, תרועה תקיעה.
תקיעה, תרועה, שברים.
תרועה, שברים, תקיעה.
שאלה 9
"בין כסה לעשור" הוא כינוי:
לימים שבין " כסה" - היום בו הירח מכוסה, ולא נראה בשמים, ל"עשור" - ליום העשירי.
לימים המתחילים בא' תשרי ומסתיימים בי' תשרי.
כל התשובות נכונות.
לעשרת ימי התשובה שבין ראש השנה ליום הכיפורים.
שאלה 10
"הימים הנוראים" הוא כינוי:
לכל הימים של חודש תשרי, שהם ימי תשובה.
לימים מראש השנה ועד יום כיפור, שהם על פי ההלכה ימי דין ומשפט.
לימים של חודש אלול בהם נאמרים הסליחות.
למלחמת יום הכיפורים שחל בשנת 1973.
שאלה 11
מהן ה"כפרות"?
ביטוי חיבה השגור בפי האמהות לילדיהן.
אוסף פיוטים ותפילות ליום הכיפורים.
תפילה הנאמרת ביום הכיפורים, בו מבקשים כפרה על העוונות.
מנהג הנערך לפני יום כיפור, ומטרתו לכפר על העוונות.
שאלה 12
תפילת "כל נדרי" היא:
תפילה הנאמרת בימי הסליחות לפני ערב ראש השנה.
תפילה הפותחת את ערב יום הכיפורים, ונאמרת לפני שקיעת החמה.
תפילה הנאמרת ע"י יהודי מאמין בעת שעורך את טקס התשליך.
תפילה הנאמרת כאשר יהודי מאמין מחליט לנדור נדר.
שאלה 13
"ונתנה תוקף" :
תפילה הנאמרת בראש השנה וביום הכיפורים.
פיוטים ומזמורים לשבת.
פיוט הנאמר בתפילת מוסף בראש השנה וביום הכיפורים.
שיר שכתבה והלחינה נעמי שמר.
שאלה 14
מהו ה"מחזור"?
חזרה על דברי שליח הציבור בבית הכנסת בערב ראש השנה.
ספר תפילות הנפרד מן הסידור, ובו התפילות לראש השנה, ליום הכיפורים, ולשלושת הָרְגָלִים.
תחילתו של מעגל השנה היהודי בסוף חודש אלול ובו קמים היהודים לסליחות.
ספר תפילות מיוחד המתחיל את מחזור קריאת התורה בשמחת תורה.
שאלה 15
"תפילת נעילה" היא:
תפילה הנאמרת בשמחת תורה כאשר נועלים את ספרי התורה בארון הקודש.
התפילה האחרונה הנאמרת ביום הכיפורים, והיא נועלת את יום זה.
תפילה הפותחת את השנה החדשה ונועלת את קודמתה.
תפילה הנועלת את אחרון חגי תשרי – שמיני עצרת.
שאלה 16
חוגגים את חג סוכות לזכר:
הסוכות שבנו בני ישראל בעונת האסיף במטעים ובכרמים.
הסוכות שהקימו רועי הצאן בארץ ישראל.
הסוכות שהקימו העולים לרגל לירושלים.
הישיבה של בני ישראל בסוכות לאחר יציאתם ממצרים.
שאלה 17
ארבעת המינים מסמלים את:
ארבעה טיפוסים בעם ישראל: הטעם משול לעשיית מצוות, והריח למעשים טובים.
העלייה לרגל לבית המקדש בירושלים.
ארץ ישראל וצמחייתה.
ארבע האמהות: שרה, רבקה, רחל ולאה.
שאלה 18
ה"אושפיזין" הוא כינוי ל:
אבות האומה שעל פי המסורת, מתארחים בסוכה: אברהם, יצחק, יעקב, יוסף, משה, אהרון ודוד.
מנהג לעריכת סעודת חג חגיגית בסוכה.
כינוי לארבעת המינים: אתרוג, לולב, הדס וערבה, המברכים עליהם בסוכה.
ירקות מבושלים כמו: דלעת סלק הנאכלים בערב ראש השנה.
שאלה 19
"שמיני עצרת" הוא:
יום שמחת תורה, בו מוציאים את כל ספרי התורה מארון הקודש ועורכים שבע הקפות.
כל התשובות נכונות.
היום שלאחר חג הסוכות שנקרא גם שמחת תורה.
יום בו מסיימים לקרוא את התורה, ומתחילים שוב לקרוא בפרשה הראשונה בספר בראשית.
שאלה 20
מה היא שמחת בית השואבה?
פולחן שנערך בימי בית המקדש בו התיזו מים על העולים לרגל.
שמחה שנערכה בימי חג הסוכות בה מזמינים אורחים לסוכה.
חגיגה מיוחדת שנערכה בזמן שבית המקדש היה קיים, וקשורה לשאיבת מים לנסך.
שמחה שנערכת מידי שנה בישוב בית השואבה באזור ירושלים.