חידון חגי תשרי    
כתבה וערכה - מזל מלכא
שאלה 1
חודש תשרי על פי המקרא הוא:
החודש השביעי של השנה.
החודש השנים עשר.
החודש השני של השנה.
החודש הראשון של השנה.
שאלה 2
משמעות המושג "סליחות":
פרקי תפילות ופיוטים שתוכנם בקשה לסליחה, הנאמרים בחודש אלול.
שיר אהבה שכתבה המשוררת לאה גולדברג בשנת 1938
בקשת סליחה מחבר.
שיר שהשתתף בפסטיבל הזמר העברי בשנת 1977 ושרה אותו הזמרת יהודית רביץ.
שאלה 3
מסימני ראש השנה:
תפוח בדבש, רימון, ירקות כמו סלק וכרישה, ראש של דג או ראש כבש.
שבעת המינים: חיטה, שעורה, גפן, תאנה, זית, רימון ודבש.
תמרים, שקדים, וכל מיני דברי מתיקה.
ארבעת המינים: אתרוג, לולב, הדס, ערבה.
שאלה 4
"תשליך" הוא:
הלכה של חכמים להתרחץ בנהר בערב ראש השנה.
הלכה של טבילה במקווה להיטהרות לפני יום הכיפורים.
תפילה הנאמרת במוצאי יום כיפורים.
תפילה הנאמרת בראש השנה ליד מקווה מים, ובה בקשה להשליך את העוונות למים.
שאלה 5
"כתיבה וחתימה טובה":
מנהג של שליחת "שנות טובות" לפני ראש השנה.
תפילה הנאמרת ביום כיפורים.
מנהג בראש השנה לברך איש את חברו בברכה: "לשנה טובה תכתבו ותחתמו".
מנהג של ילדים לחתום בספרי זכרונות.
שאלה 6
מה הכוונה בביטוי: "עברות שבין אדם למקום" ?
עברות שנעשו בין אדם לחברו.
עברות שלא ניתן לכפר עליהם.
עברות שנעשו בין האדם כלפי אלוהיו.
עברות שנעשו בכל מקום בארץ ישראל.
שאלה 7
השופר שימש בעת העתיקה:
בערב שבת היו תוקעים בשופר שש תקיעות כדי להכריז על כניסת השבת.
כל התשובות נכונות.
לטקסים, כדי להקהיל את העם למקום הכינוס.
להכריז על יציאה למלחמה, ולעורר את העם להלחם.
שאלה 8
סדר תקיעת השופר הוא:
תרועה, שברים, תקיעה.
תקיעה, שברים, תרועה תקיעה.
שברים, תקיעה, תרועה.
תקיעה, תרועה, שברים.
שאלה 9
"בין כסה לעשור" הוא כינוי:
לימים המתחילים בא' תשרי ומסתיימים בי' תשרי.
לעשרת ימי התשובה שבין ראש השנה ליום הכיפורים.
כל התשובות נכונות.
לימים שבין " כסה" - היום בו הירח מכוסה, ולא נראה בשמים, ל"עשור" - ליום העשירי.
שאלה 10
"הימים הנוראים" הוא כינוי:
למלחמת יום הכיפורים שחל בשנת 1973.
לכל הימים של חודש תשרי, שהם ימי תשובה.
לימים של חודש אלול בהם נאמרים הסליחות.
לימים מראש השנה ועד יום כיפור, שהם על פי ההלכה ימי דין ומשפט.
שאלה 11
מהן ה"כפרות"?
אוסף פיוטים ותפילות ליום הכיפורים.
תפילה הנאמרת ביום הכיפורים, בו מבקשים כפרה על העוונות.
ביטוי חיבה השגור בפי האמהות לילדיהן.
מנהג הנערך לפני יום כיפור, ומטרתו לכפר על העוונות.
שאלה 12
תפילת "כל נדרי" היא:
תפילה הנאמרת כאשר יהודי מאמין מחליט לנדור נדר.
תפילה הפותחת את ערב יום הכיפורים, ונאמרת לפני שקיעת החמה.
תפילה הנאמרת ע"י יהודי מאמין בעת שעורך את טקס התשליך.
תפילה הנאמרת בימי הסליחות לפני ערב ראש השנה.
שאלה 13
"ונתנה תוקף" :
שיר שכתבה והלחינה נעמי שמר.
תפילה הנאמרת בראש השנה וביום הכיפורים.
פיוט הנאמר בתפילת מוסף בראש השנה וביום הכיפורים.
פיוטים ומזמורים לשבת.
שאלה 14
מהו ה"מחזור"?
ספר תפילות הנפרד מן הסידור, ובו התפילות לראש השנה, ליום הכיפורים, ולשלושת הָרְגָלִים.
תחילתו של מעגל השנה היהודי בסוף חודש אלול ובו קמים היהודים לסליחות.
חזרה על דברי שליח הציבור בבית הכנסת בערב ראש השנה.
ספר תפילות מיוחד המתחיל את מחזור קריאת התורה בשמחת תורה.
שאלה 15
"תפילת נעילה" היא:
תפילה הפותחת את השנה החדשה ונועלת את קודמתה.
תפילה הנאמרת בשמחת תורה כאשר נועלים את ספרי התורה בארון הקודש.
תפילה הנועלת את אחרון חגי תשרי – שמיני עצרת.
התפילה האחרונה הנאמרת ביום הכיפורים, והיא נועלת את יום זה.
שאלה 16
חוגגים את חג סוכות לזכר:
הסוכות שבנו בני ישראל בעונת האסיף במטעים ובכרמים.
הסוכות שהקימו רועי הצאן בארץ ישראל.
הישיבה של בני ישראל בסוכות לאחר יציאתם ממצרים.
הסוכות שהקימו העולים לרגל לירושלים.
שאלה 17
ארבעת המינים מסמלים את:
העלייה לרגל לבית המקדש בירושלים.
ארץ ישראל וצמחייתה.
ארבע האמהות: שרה, רבקה, רחל ולאה.
ארבעה טיפוסים בעם ישראל: הטעם משול לעשיית מצוות, והריח למעשים טובים.
שאלה 18
ה"אושפיזין" הוא כינוי ל:
כינוי לארבעת המינים: אתרוג, לולב, הדס וערבה, המברכים עליהם בסוכה.
מנהג לעריכת סעודת חג חגיגית בסוכה.
אבות האומה שעל פי המסורת, מתארחים בסוכה: אברהם, יצחק, יעקב, יוסף, משה, אהרון ודוד.
ירקות מבושלים כמו: דלעת סלק הנאכלים בערב ראש השנה.
שאלה 19
"שמיני עצרת" הוא:
כל התשובות נכונות.
היום שלאחר חג הסוכות שנקרא גם שמחת תורה.
יום בו מסיימים לקרוא את התורה, ומתחילים שוב לקרוא בפרשה הראשונה בספר בראשית.
יום שמחת תורה, בו מוציאים את כל ספרי התורה מארון הקודש ועורכים שבע הקפות.
שאלה 20
מה היא שמחת בית השואבה?
פולחן שנערך בימי בית המקדש בו התיזו מים על העולים לרגל.
חגיגה מיוחדת שנערכה בזמן שבית המקדש היה קיים, וקשורה לשאיבת מים לנסך.
שמחה שנערכה בימי חג הסוכות בה מזמינים אורחים לסוכה.
שמחה שנערכת מידי שנה בישוב בית השואבה באזור ירושלים.