חידון חגי תשרי    
כתבה וערכה - מזל מלכא
שאלה 1
חודש תשרי על פי המקרא הוא:
החודש השני של השנה.
החודש השביעי של השנה.
החודש השנים עשר.
החודש הראשון של השנה.
שאלה 2
משמעות המושג "סליחות":
שיר שהשתתף בפסטיבל הזמר העברי בשנת 1977 ושרה אותו הזמרת יהודית רביץ.
שיר אהבה שכתבה המשוררת לאה גולדברג בשנת 1938
פרקי תפילות ופיוטים שתוכנם בקשה לסליחה, הנאמרים בחודש אלול.
בקשת סליחה מחבר.
שאלה 3
מסימני ראש השנה:
ארבעת המינים: אתרוג, לולב, הדס, ערבה.
שבעת המינים: חיטה, שעורה, גפן, תאנה, זית, רימון ודבש.
תמרים, שקדים, וכל מיני דברי מתיקה.
תפוח בדבש, רימון, ירקות כמו סלק וכרישה, ראש של דג או ראש כבש.
שאלה 4
"תשליך" הוא:
הלכה של טבילה במקווה להיטהרות לפני יום הכיפורים.
תפילה הנאמרת במוצאי יום כיפורים.
תפילה הנאמרת בראש השנה ליד מקווה מים, ובה בקשה להשליך את העוונות למים.
הלכה של חכמים להתרחץ בנהר בערב ראש השנה.
שאלה 5
"כתיבה וחתימה טובה":
מנהג בראש השנה לברך איש את חברו בברכה: "לשנה טובה תכתבו ותחתמו".
מנהג של ילדים לחתום בספרי זכרונות.
מנהג של שליחת "שנות טובות" לפני ראש השנה.
תפילה הנאמרת ביום כיפורים.
שאלה 6
מה הכוונה בביטוי: "עברות שבין אדם למקום" ?
עברות שנעשו בין אדם לחברו.
עברות שנעשו בכל מקום בארץ ישראל.
עברות שנעשו בין האדם כלפי אלוהיו.
עברות שלא ניתן לכפר עליהם.
שאלה 7
השופר שימש בעת העתיקה:
להכריז על יציאה למלחמה, ולעורר את העם להלחם.
בערב שבת היו תוקעים בשופר שש תקיעות כדי להכריז על כניסת השבת.
כל התשובות נכונות.
לטקסים, כדי להקהיל את העם למקום הכינוס.
שאלה 8
סדר תקיעת השופר הוא:
תקיעה, תרועה, שברים.
שברים, תקיעה, תרועה.
תרועה, שברים, תקיעה.
תקיעה, שברים, תרועה תקיעה.
שאלה 9
"בין כסה לעשור" הוא כינוי:
כל התשובות נכונות.
לימים המתחילים בא' תשרי ומסתיימים בי' תשרי.
לעשרת ימי התשובה שבין ראש השנה ליום הכיפורים.
לימים שבין " כסה" - היום בו הירח מכוסה, ולא נראה בשמים, ל"עשור" - ליום העשירי.
שאלה 10
"הימים הנוראים" הוא כינוי:
לכל הימים של חודש תשרי, שהם ימי תשובה.
לימים של חודש אלול בהם נאמרים הסליחות.
לימים מראש השנה ועד יום כיפור, שהם על פי ההלכה ימי דין ומשפט.
למלחמת יום הכיפורים שחל בשנת 1973.
שאלה 11
מהן ה"כפרות"?
תפילה הנאמרת ביום הכיפורים, בו מבקשים כפרה על העוונות.
אוסף פיוטים ותפילות ליום הכיפורים.
ביטוי חיבה השגור בפי האמהות לילדיהן.
מנהג הנערך לפני יום כיפור, ומטרתו לכפר על העוונות.
שאלה 12
תפילת "כל נדרי" היא:
תפילה הנאמרת כאשר יהודי מאמין מחליט לנדור נדר.
תפילה הנאמרת בימי הסליחות לפני ערב ראש השנה.
תפילה הנאמרת ע"י יהודי מאמין בעת שעורך את טקס התשליך.
תפילה הפותחת את ערב יום הכיפורים, ונאמרת לפני שקיעת החמה.
שאלה 13
"ונתנה תוקף" :
תפילה הנאמרת בראש השנה וביום הכיפורים.
שיר שכתבה והלחינה נעמי שמר.
פיוט הנאמר בתפילת מוסף בראש השנה וביום הכיפורים.
פיוטים ומזמורים לשבת.
שאלה 14
מהו ה"מחזור"?
תחילתו של מעגל השנה היהודי בסוף חודש אלול ובו קמים היהודים לסליחות.
ספר תפילות מיוחד המתחיל את מחזור קריאת התורה בשמחת תורה.
חזרה על דברי שליח הציבור בבית הכנסת בערב ראש השנה.
ספר תפילות הנפרד מן הסידור, ובו התפילות לראש השנה, ליום הכיפורים, ולשלושת הָרְגָלִים.
שאלה 15
"תפילת נעילה" היא:
התפילה האחרונה הנאמרת ביום הכיפורים, והיא נועלת את יום זה.
תפילה הנאמרת בשמחת תורה כאשר נועלים את ספרי התורה בארון הקודש.
תפילה הנועלת את אחרון חגי תשרי – שמיני עצרת.
תפילה הפותחת את השנה החדשה ונועלת את קודמתה.
שאלה 16
חוגגים את חג סוכות לזכר:
הישיבה של בני ישראל בסוכות לאחר יציאתם ממצרים.
הסוכות שהקימו רועי הצאן בארץ ישראל.
הסוכות שבנו בני ישראל בעונת האסיף במטעים ובכרמים.
הסוכות שהקימו העולים לרגל לירושלים.
שאלה 17
ארבעת המינים מסמלים את:
ארץ ישראל וצמחייתה.
ארבעה טיפוסים בעם ישראל: הטעם משול לעשיית מצוות, והריח למעשים טובים.
העלייה לרגל לבית המקדש בירושלים.
ארבע האמהות: שרה, רבקה, רחל ולאה.
שאלה 18
ה"אושפיזין" הוא כינוי ל:
כינוי לארבעת המינים: אתרוג, לולב, הדס וערבה, המברכים עליהם בסוכה.
מנהג לעריכת סעודת חג חגיגית בסוכה.
אבות האומה שעל פי המסורת, מתארחים בסוכה: אברהם, יצחק, יעקב, יוסף, משה, אהרון ודוד.
ירקות מבושלים כמו: דלעת סלק הנאכלים בערב ראש השנה.
שאלה 19
"שמיני עצרת" הוא:
כל התשובות נכונות.
יום שמחת תורה, בו מוציאים את כל ספרי התורה מארון הקודש ועורכים שבע הקפות.
יום בו מסיימים לקרוא את התורה, ומתחילים שוב לקרוא בפרשה הראשונה בספר בראשית.
היום שלאחר חג הסוכות שנקרא גם שמחת תורה.
שאלה 20
מה היא שמחת בית השואבה?
חגיגה מיוחדת שנערכה בזמן שבית המקדש היה קיים, וקשורה לשאיבת מים לנסך.
שמחה שנערכה בימי חג הסוכות בה מזמינים אורחים לסוכה.
פולחן שנערך בימי בית המקדש בו התיזו מים על העולים לרגל.
שמחה שנערכת מידי שנה בישוב בית השואבה באזור ירושלים.