חידון פורים    
חזרה לדף הבית
כתבה וערכה - מזל מלכא
שאלה 1
חג פורים חל בתאריך:
ו' ניסן
כ"ג אדר
ט"ו בשבט
י"ד אדר
שאלה 2
השלם את המשפט: "משנכנס אדר...
ונהפוך הוא."
מרבין בשמחה."
מרבין במתנות לאביונים."
מרבין במשתה."
שאלה 3
המקור לסיפור ההיסטורי של פורים מופיע ב...:
מגילת העצמאות.
המגילות הגנוזות.
מגילת אסתר.
מגילת איוב.
שאלה 4
במגילת אסתר מוזכרות ארבע מצוות והן:
קריאת מגילה, תחפושות, מתנות לאביונים, ומסיבת פורים.
קריאת מגילה, אכילת אזני המן, משלוח מנות ותחפושת.
קריאת מגילה, משלוח מנות, מתנות לאביונים, ומשתה פורים.
משתה פורים, עדלאידע, משלוח מנות, אכילת אוזני המן.
שאלה 5
תענית אסתר הוא צום לזכר:
המשתה שערך המלך אחשוורוש.
שלושת הימים שצמה אסתר, לפני שהלכה לבקש מאחשוורוש לבטל את גזרת המן.
צום היהודים, שניסו לבטל את גזירות אחשוורוש.
שלושת הימים שצם מרדכי, כדי שאחשוורוש יבטל את גזירת המן.
שאלה 6
הדמויות הנשיות במגילה הן:
אסתר, ושתי, וזרש.
הדסה, ושתי ורות.
אסתר, רות, ונעמי.
אסתר, זרש ורות.
שאלה 7
ממלכתו של המלך אחשוורוש השתרעה:
מהודו ועד כוש.
מנהר פרת ועד ארץ ישראל.
מבבל ועד נהר הירדן.
לאורך נהר פרת והחידקל.
שאלה 8
"אחשדרפנים" הם:
רצי המלך.
שומרי המלך.
יועצי המלך.
ילדי המן.
שאלה 9
מה פרוש המילה פתשגן?
הפור.
שליח המלך.
אגרת מפורשת.
חותם המלך.
שאלה 10
שומרי המלך אחשוורוש שבקשו להרגו:
המן וחרבונא.
חרבונא ודלפון.
ויזתא והמן.
בגתן ותרש.
שאלה 11
אשתו הראשונה של אחשוורוש, שסרבה להופיע למשתה:
אסתר
הדסה
ושתי
זרש
שאלה 12
תפקידו של המן בחצר המלך:
שר הבכיר ביותר בממלכת אחשוורוש.
שר המשקים של המלך.
גזבר המלך.
סופר המלך.
שאלה 13
מרדכי היה :
שר בממלכת אחשוורוש
הדוד של אסתר.
גולה משבט בנימין.
כל התשובות נכונות.
שאלה 14
לבנו הצעיר של המן קראו:
וייזתא
דלפון
חרבונה
תרש
שאלה 15
על מנת שגזרותיו של המן יתגשמו היה צריך לחתום על הצווים ב:
טבעת המלך.
שרביט זהב.
להפיל פור.
חותמת דיו.
שאלה 16
למי התכוון אחשוורוש כשאמר: "ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו"?:
להמן בן המדתא.
למרדכי היהודי.
לאסתר המלכה.
לויזתא בנו של המן.
שאלה 17
משמעות המילה "פורים":
מהמילה פר – ברבים פרים ששחטו במשתה המלך.
מילה בפרסית שמשמעותה – משתה.
מהמילה פרו ורובו – שהיהודים התרבו בממלכת פרס.
מהמילה פּוּר – גורל – המן בקש להפיל גורל ליום ההשמת היהודים.
שאלה 18
בשעת קריאת המגילה בבית הכנסת, נהוג להרעיש ברעשן כאשר:
מזכירים בכל פעם, את שמו של המן.
בכל פעם שמזכירים את ושתי.
בכל פעם שמזכירים את השם אחשוורוש
בתחילת קריאת המגילה ובסופה.
שאלה 19
גורלו של המן על פי המגילה:
שם קץ לחייו.
מתפייס עם המלך אחשוורוש.
ממונה לשר בכיר.
נתלה על העץ עם עשרת בניו.
שאלה 20
"ונהפוך הוא" מסמל את:
כל התשובות נכונות.
השינוי שהביא את היהודים לשלוט באויבים שלהם.
המהפך שחל בגורל היהודים – מיגון לשמחה, ומאבל ליום טוב.
התחפושות, שנהוג להתחפש בחג זה.