חידון פורים    
חזרה לדף הבית
כתבה וערכה - מזל מלכא
שאלה 1
חג פורים חל בתאריך:
י"ד אדר
כ"ג אדר
ו' ניסן
ט"ו בשבט
שאלה 2
השלם את המשפט: "משנכנס אדר...
ונהפוך הוא."
מרבין במתנות לאביונים."
מרבין במשתה."
מרבין בשמחה."
שאלה 3
המקור לסיפור ההיסטורי של פורים מופיע ב...:
מגילת איוב.
מגילת אסתר.
המגילות הגנוזות.
מגילת העצמאות.
שאלה 4
במגילת אסתר מוזכרות ארבע מצוות והן:
קריאת מגילה, תחפושות, מתנות לאביונים, ומסיבת פורים.
קריאת מגילה, משלוח מנות, מתנות לאביונים, ומשתה פורים.
קריאת מגילה, אכילת אזני המן, משלוח מנות ותחפושת.
משתה פורים, עדלאידע, משלוח מנות, אכילת אוזני המן.
שאלה 5
תענית אסתר הוא צום לזכר:
שלושת הימים שצם מרדכי, כדי שאחשוורוש יבטל את גזירת המן.
המשתה שערך המלך אחשוורוש.
שלושת הימים שצמה אסתר, לפני שהלכה לבקש מאחשוורוש לבטל את גזרת המן.
צום היהודים, שניסו לבטל את גזירות אחשוורוש.
שאלה 6
הדמויות הנשיות במגילה הן:
הדסה, ושתי ורות.
אסתר, ושתי, וזרש.
אסתר, זרש ורות.
אסתר, רות, ונעמי.
שאלה 7
ממלכתו של המלך אחשוורוש השתרעה:
מנהר פרת ועד ארץ ישראל.
מבבל ועד נהר הירדן.
לאורך נהר פרת והחידקל.
מהודו ועד כוש.
שאלה 8
"אחשדרפנים" הם:
יועצי המלך.
ילדי המן.
שומרי המלך.
רצי המלך.
שאלה 9
מה פרוש המילה פתשגן?
שליח המלך.
אגרת מפורשת.
חותם המלך.
הפור.
שאלה 10
שומרי המלך אחשוורוש שבקשו להרגו:
ויזתא והמן.
בגתן ותרש.
חרבונא ודלפון.
המן וחרבונא.
שאלה 11
אשתו הראשונה של אחשוורוש, שסרבה להופיע למשתה:
ושתי
הדסה
זרש
אסתר
שאלה 12
תפקידו של המן בחצר המלך:
סופר המלך.
גזבר המלך.
שר הבכיר ביותר בממלכת אחשוורוש.
שר המשקים של המלך.
שאלה 13
מרדכי היה :
גולה משבט בנימין.
כל התשובות נכונות.
הדוד של אסתר.
שר בממלכת אחשוורוש
שאלה 14
לבנו הצעיר של המן קראו:
דלפון
וייזתא
חרבונה
תרש
שאלה 15
על מנת שגזרותיו של המן יתגשמו היה צריך לחתום על הצווים ב:
חותמת דיו.
טבעת המלך.
להפיל פור.
שרביט זהב.
שאלה 16
למי התכוון אחשוורוש כשאמר: "ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו"?:
לאסתר המלכה.
למרדכי היהודי.
להמן בן המדתא.
לויזתא בנו של המן.
שאלה 17
משמעות המילה "פורים":
מהמילה פר – ברבים פרים ששחטו במשתה המלך.
מילה בפרסית שמשמעותה – משתה.
מהמילה פּוּר – גורל – המן בקש להפיל גורל ליום ההשמת היהודים.
מהמילה פרו ורובו – שהיהודים התרבו בממלכת פרס.
שאלה 18
בשעת קריאת המגילה בבית הכנסת, נהוג להרעיש ברעשן כאשר:
מזכירים בכל פעם, את שמו של המן.
בכל פעם שמזכירים את השם אחשוורוש
בכל פעם שמזכירים את ושתי.
בתחילת קריאת המגילה ובסופה.
שאלה 19
גורלו של המן על פי המגילה:
שם קץ לחייו.
נתלה על העץ עם עשרת בניו.
ממונה לשר בכיר.
מתפייס עם המלך אחשוורוש.
שאלה 20
"ונהפוך הוא" מסמל את:
השינוי שהביא את היהודים לשלוט באויבים שלהם.
כל התשובות נכונות.
התחפושות, שנהוג להתחפש בחג זה.
המהפך שחל בגורל היהודים – מיגון לשמחה, ומאבל ליום טוב.