חידון פורים    
חזרה לדף הבית
כתבה וערכה - מזל מלכא
שאלה 1
חג פורים חל בתאריך:
י"ד אדר
ט"ו בשבט
כ"ג אדר
ו' ניסן
שאלה 2
השלם את המשפט: "משנכנס אדר...
מרבין במתנות לאביונים."
מרבין בשמחה."
ונהפוך הוא."
מרבין במשתה."
שאלה 3
המקור לסיפור ההיסטורי של פורים מופיע ב...:
מגילת העצמאות.
מגילת איוב.
המגילות הגנוזות.
מגילת אסתר.
שאלה 4
במגילת אסתר מוזכרות ארבע מצוות והן:
קריאת מגילה, אכילת אזני המן, משלוח מנות ותחפושת.
קריאת מגילה, תחפושות, מתנות לאביונים, ומסיבת פורים.
משתה פורים, עדלאידע, משלוח מנות, אכילת אוזני המן.
קריאת מגילה, משלוח מנות, מתנות לאביונים, ומשתה פורים.
שאלה 5
תענית אסתר הוא צום לזכר:
צום היהודים, שניסו לבטל את גזירות אחשוורוש.
שלושת הימים שצמה אסתר, לפני שהלכה לבקש מאחשוורוש לבטל את גזרת המן.
שלושת הימים שצם מרדכי, כדי שאחשוורוש יבטל את גזירת המן.
המשתה שערך המלך אחשוורוש.
שאלה 6
הדמויות הנשיות במגילה הן:
אסתר, ושתי, וזרש.
אסתר, רות, ונעמי.
אסתר, זרש ורות.
הדסה, ושתי ורות.
שאלה 7
ממלכתו של המלך אחשוורוש השתרעה:
מהודו ועד כוש.
מבבל ועד נהר הירדן.
מנהר פרת ועד ארץ ישראל.
לאורך נהר פרת והחידקל.
שאלה 8
"אחשדרפנים" הם:
שומרי המלך.
ילדי המן.
יועצי המלך.
רצי המלך.
שאלה 9
מה פרוש המילה פתשגן?
חותם המלך.
שליח המלך.
אגרת מפורשת.
הפור.
שאלה 10
שומרי המלך אחשוורוש שבקשו להרגו:
המן וחרבונא.
בגתן ותרש.
חרבונא ודלפון.
ויזתא והמן.
שאלה 11
אשתו הראשונה של אחשוורוש, שסרבה להופיע למשתה:
הדסה
אסתר
זרש
ושתי
שאלה 12
תפקידו של המן בחצר המלך:
גזבר המלך.
שר המשקים של המלך.
שר הבכיר ביותר בממלכת אחשוורוש.
סופר המלך.
שאלה 13
מרדכי היה :
גולה משבט בנימין.
שר בממלכת אחשוורוש
כל התשובות נכונות.
הדוד של אסתר.
שאלה 14
לבנו הצעיר של המן קראו:
תרש
דלפון
וייזתא
חרבונה
שאלה 15
על מנת שגזרותיו של המן יתגשמו היה צריך לחתום על הצווים ב:
חותמת דיו.
שרביט זהב.
טבעת המלך.
להפיל פור.
שאלה 16
למי התכוון אחשוורוש כשאמר: "ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו"?:
לאסתר המלכה.
להמן בן המדתא.
למרדכי היהודי.
לויזתא בנו של המן.
שאלה 17
משמעות המילה "פורים":
מהמילה פּוּר – גורל – המן בקש להפיל גורל ליום ההשמת היהודים.
מהמילה פר – ברבים פרים ששחטו במשתה המלך.
מהמילה פרו ורובו – שהיהודים התרבו בממלכת פרס.
מילה בפרסית שמשמעותה – משתה.
שאלה 18
בשעת קריאת המגילה בבית הכנסת, נהוג להרעיש ברעשן כאשר:
בכל פעם שמזכירים את ושתי.
בתחילת קריאת המגילה ובסופה.
בכל פעם שמזכירים את השם אחשוורוש
מזכירים בכל פעם, את שמו של המן.
שאלה 19
גורלו של המן על פי המגילה:
מתפייס עם המלך אחשוורוש.
נתלה על העץ עם עשרת בניו.
ממונה לשר בכיר.
שם קץ לחייו.
שאלה 20
"ונהפוך הוא" מסמל את:
כל התשובות נכונות.
השינוי שהביא את היהודים לשלוט באויבים שלהם.
התחפושות, שנהוג להתחפש בחג זה.
המהפך שחל בגורל היהודים – מיגון לשמחה, ומאבל ליום טוב.