חידון פורים    
חזרה לדף הבית
כתבה וערכה - מזל מלכא
שאלה 1
חג פורים חל בתאריך:
י"ד אדר
ט"ו בשבט
כ"ג אדר
ו' ניסן
שאלה 2
השלם את המשפט: "משנכנס אדר...
מרבין בשמחה."
מרבין במתנות לאביונים."
מרבין במשתה."
ונהפוך הוא."
שאלה 3
המקור לסיפור ההיסטורי של פורים מופיע ב...:
מגילת העצמאות.
המגילות הגנוזות.
מגילת איוב.
מגילת אסתר.
שאלה 4
במגילת אסתר מוזכרות ארבע מצוות והן:
קריאת מגילה, משלוח מנות, מתנות לאביונים, ומשתה פורים.
משתה פורים, עדלאידע, משלוח מנות, אכילת אוזני המן.
קריאת מגילה, אכילת אזני המן, משלוח מנות ותחפושת.
קריאת מגילה, תחפושות, מתנות לאביונים, ומסיבת פורים.
שאלה 5
תענית אסתר הוא צום לזכר:
המשתה שערך המלך אחשוורוש.
צום היהודים, שניסו לבטל את גזירות אחשוורוש.
שלושת הימים שצם מרדכי, כדי שאחשוורוש יבטל את גזירת המן.
שלושת הימים שצמה אסתר, לפני שהלכה לבקש מאחשוורוש לבטל את גזרת המן.
שאלה 6
הדמויות הנשיות במגילה הן:
אסתר, ושתי, וזרש.
אסתר, זרש ורות.
הדסה, ושתי ורות.
אסתר, רות, ונעמי.
שאלה 7
ממלכתו של המלך אחשוורוש השתרעה:
לאורך נהר פרת והחידקל.
מהודו ועד כוש.
מבבל ועד נהר הירדן.
מנהר פרת ועד ארץ ישראל.
שאלה 8
"אחשדרפנים" הם:
רצי המלך.
שומרי המלך.
יועצי המלך.
ילדי המן.
שאלה 9
מה פרוש המילה פתשגן?
חותם המלך.
שליח המלך.
אגרת מפורשת.
הפור.
שאלה 10
שומרי המלך אחשוורוש שבקשו להרגו:
המן וחרבונא.
ויזתא והמן.
בגתן ותרש.
חרבונא ודלפון.
שאלה 11
אשתו הראשונה של אחשוורוש, שסרבה להופיע למשתה:
אסתר
זרש
הדסה
ושתי
שאלה 12
תפקידו של המן בחצר המלך:
גזבר המלך.
סופר המלך.
שר הבכיר ביותר בממלכת אחשוורוש.
שר המשקים של המלך.
שאלה 13
מרדכי היה :
גולה משבט בנימין.
כל התשובות נכונות.
הדוד של אסתר.
שר בממלכת אחשוורוש
שאלה 14
לבנו הצעיר של המן קראו:
חרבונה
וייזתא
תרש
דלפון
שאלה 15
על מנת שגזרותיו של המן יתגשמו היה צריך לחתום על הצווים ב:
להפיל פור.
טבעת המלך.
חותמת דיו.
שרביט זהב.
שאלה 16
למי התכוון אחשוורוש כשאמר: "ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו"?:
לאסתר המלכה.
למרדכי היהודי.
להמן בן המדתא.
לויזתא בנו של המן.
שאלה 17
משמעות המילה "פורים":
מילה בפרסית שמשמעותה – משתה.
מהמילה פרו ורובו – שהיהודים התרבו בממלכת פרס.
מהמילה פּוּר – גורל – המן בקש להפיל גורל ליום ההשמת היהודים.
מהמילה פר – ברבים פרים ששחטו במשתה המלך.
שאלה 18
בשעת קריאת המגילה בבית הכנסת, נהוג להרעיש ברעשן כאשר:
מזכירים בכל פעם, את שמו של המן.
בתחילת קריאת המגילה ובסופה.
בכל פעם שמזכירים את השם אחשוורוש
בכל פעם שמזכירים את ושתי.
שאלה 19
גורלו של המן על פי המגילה:
נתלה על העץ עם עשרת בניו.
מתפייס עם המלך אחשוורוש.
שם קץ לחייו.
ממונה לשר בכיר.
שאלה 20
"ונהפוך הוא" מסמל את:
השינוי שהביא את היהודים לשלוט באויבים שלהם.
התחפושות, שנהוג להתחפש בחג זה.
כל התשובות נכונות.
המהפך שחל בגורל היהודים – מיגון לשמחה, ומאבל ליום טוב.