חידון פורים    
חזרה לדף הבית
כתבה וערכה - מזל מלכא
שאלה 1
חג פורים חל בתאריך:
ו' ניסן
י"ד אדר
כ"ג אדר
ט"ו בשבט
שאלה 2
השלם את המשפט: "משנכנס אדר...
מרבין בשמחה."
מרבין במשתה."
ונהפוך הוא."
מרבין במתנות לאביונים."
שאלה 3
המקור לסיפור ההיסטורי של פורים מופיע ב...:
המגילות הגנוזות.
מגילת אסתר.
מגילת איוב.
מגילת העצמאות.
שאלה 4
במגילת אסתר מוזכרות ארבע מצוות והן:
משתה פורים, עדלאידע, משלוח מנות, אכילת אוזני המן.
קריאת מגילה, משלוח מנות, מתנות לאביונים, ומשתה פורים.
קריאת מגילה, תחפושות, מתנות לאביונים, ומסיבת פורים.
קריאת מגילה, אכילת אזני המן, משלוח מנות ותחפושת.
שאלה 5
תענית אסתר הוא צום לזכר:
צום היהודים, שניסו לבטל את גזירות אחשוורוש.
שלושת הימים שצמה אסתר, לפני שהלכה לבקש מאחשוורוש לבטל את גזרת המן.
שלושת הימים שצם מרדכי, כדי שאחשוורוש יבטל את גזירת המן.
המשתה שערך המלך אחשוורוש.
שאלה 6
הדמויות הנשיות במגילה הן:
אסתר, זרש ורות.
אסתר, ושתי, וזרש.
הדסה, ושתי ורות.
אסתר, רות, ונעמי.
שאלה 7
ממלכתו של המלך אחשוורוש השתרעה:
מבבל ועד נהר הירדן.
לאורך נהר פרת והחידקל.
מהודו ועד כוש.
מנהר פרת ועד ארץ ישראל.
שאלה 8
"אחשדרפנים" הם:
רצי המלך.
שומרי המלך.
יועצי המלך.
ילדי המן.
שאלה 9
מה פרוש המילה פתשגן?
הפור.
חותם המלך.
אגרת מפורשת.
שליח המלך.
שאלה 10
שומרי המלך אחשוורוש שבקשו להרגו:
בגתן ותרש.
חרבונא ודלפון.
המן וחרבונא.
ויזתא והמן.
שאלה 11
אשתו הראשונה של אחשוורוש, שסרבה להופיע למשתה:
ושתי
זרש
הדסה
אסתר
שאלה 12
תפקידו של המן בחצר המלך:
שר המשקים של המלך.
גזבר המלך.
סופר המלך.
שר הבכיר ביותר בממלכת אחשוורוש.
שאלה 13
מרדכי היה :
הדוד של אסתר.
שר בממלכת אחשוורוש
כל התשובות נכונות.
גולה משבט בנימין.
שאלה 14
לבנו הצעיר של המן קראו:
חרבונה
תרש
דלפון
וייזתא
שאלה 15
על מנת שגזרותיו של המן יתגשמו היה צריך לחתום על הצווים ב:
טבעת המלך.
להפיל פור.
שרביט זהב.
חותמת דיו.
שאלה 16
למי התכוון אחשוורוש כשאמר: "ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו"?:
למרדכי היהודי.
להמן בן המדתא.
לויזתא בנו של המן.
לאסתר המלכה.
שאלה 17
משמעות המילה "פורים":
מהמילה פּוּר – גורל – המן בקש להפיל גורל ליום ההשמת היהודים.
מילה בפרסית שמשמעותה – משתה.
מהמילה פרו ורובו – שהיהודים התרבו בממלכת פרס.
מהמילה פר – ברבים פרים ששחטו במשתה המלך.
שאלה 18
בשעת קריאת המגילה בבית הכנסת, נהוג להרעיש ברעשן כאשר:
מזכירים בכל פעם, את שמו של המן.
בכל פעם שמזכירים את ושתי.
בתחילת קריאת המגילה ובסופה.
בכל פעם שמזכירים את השם אחשוורוש
שאלה 19
גורלו של המן על פי המגילה:
שם קץ לחייו.
ממונה לשר בכיר.
נתלה על העץ עם עשרת בניו.
מתפייס עם המלך אחשוורוש.
שאלה 20
"ונהפוך הוא" מסמל את:
כל התשובות נכונות.
המהפך שחל בגורל היהודים – מיגון לשמחה, ומאבל ליום טוב.
התחפושות, שנהוג להתחפש בחג זה.
השינוי שהביא את היהודים לשלוט באויבים שלהם.