חידון פורים    
חזרה לדף הבית
כתבה וערכה - מזל מלכא
שאלה 1
חג פורים חל בתאריך:
ט"ו בשבט
ו' ניסן
כ"ג אדר
י"ד אדר
שאלה 2
השלם את המשפט: "משנכנס אדר...
ונהפוך הוא."
מרבין במתנות לאביונים."
מרבין בשמחה."
מרבין במשתה."
שאלה 3
המקור לסיפור ההיסטורי של פורים מופיע ב...:
מגילת העצמאות.
המגילות הגנוזות.
מגילת אסתר.
מגילת איוב.
שאלה 4
במגילת אסתר מוזכרות ארבע מצוות והן:
קריאת מגילה, תחפושות, מתנות לאביונים, ומסיבת פורים.
קריאת מגילה, משלוח מנות, מתנות לאביונים, ומשתה פורים.
משתה פורים, עדלאידע, משלוח מנות, אכילת אוזני המן.
קריאת מגילה, אכילת אזני המן, משלוח מנות ותחפושת.
שאלה 5
תענית אסתר הוא צום לזכר:
שלושת הימים שצם מרדכי, כדי שאחשוורוש יבטל את גזירת המן.
המשתה שערך המלך אחשוורוש.
שלושת הימים שצמה אסתר, לפני שהלכה לבקש מאחשוורוש לבטל את גזרת המן.
צום היהודים, שניסו לבטל את גזירות אחשוורוש.
שאלה 6
הדמויות הנשיות במגילה הן:
אסתר, רות, ונעמי.
הדסה, ושתי ורות.
אסתר, ושתי, וזרש.
אסתר, זרש ורות.
שאלה 7
ממלכתו של המלך אחשוורוש השתרעה:
מבבל ועד נהר הירדן.
מהודו ועד כוש.
מנהר פרת ועד ארץ ישראל.
לאורך נהר פרת והחידקל.
שאלה 8
"אחשדרפנים" הם:
שומרי המלך.
רצי המלך.
ילדי המן.
יועצי המלך.
שאלה 9
מה פרוש המילה פתשגן?
אגרת מפורשת.
הפור.
חותם המלך.
שליח המלך.
שאלה 10
שומרי המלך אחשוורוש שבקשו להרגו:
חרבונא ודלפון.
ויזתא והמן.
המן וחרבונא.
בגתן ותרש.
שאלה 11
אשתו הראשונה של אחשוורוש, שסרבה להופיע למשתה:
אסתר
זרש
ושתי
הדסה
שאלה 12
תפקידו של המן בחצר המלך:
שר המשקים של המלך.
שר הבכיר ביותר בממלכת אחשוורוש.
גזבר המלך.
סופר המלך.
שאלה 13
מרדכי היה :
שר בממלכת אחשוורוש
כל התשובות נכונות.
גולה משבט בנימין.
הדוד של אסתר.
שאלה 14
לבנו הצעיר של המן קראו:
וייזתא
חרבונה
דלפון
תרש
שאלה 15
על מנת שגזרותיו של המן יתגשמו היה צריך לחתום על הצווים ב:
טבעת המלך.
להפיל פור.
חותמת דיו.
שרביט זהב.
שאלה 16
למי התכוון אחשוורוש כשאמר: "ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו"?:
לאסתר המלכה.
למרדכי היהודי.
להמן בן המדתא.
לויזתא בנו של המן.
שאלה 17
משמעות המילה "פורים":
מהמילה פּוּר – גורל – המן בקש להפיל גורל ליום ההשמת היהודים.
מהמילה פרו ורובו – שהיהודים התרבו בממלכת פרס.
מילה בפרסית שמשמעותה – משתה.
מהמילה פר – ברבים פרים ששחטו במשתה המלך.
שאלה 18
בשעת קריאת המגילה בבית הכנסת, נהוג להרעיש ברעשן כאשר:
בכל פעם שמזכירים את ושתי.
בתחילת קריאת המגילה ובסופה.
בכל פעם שמזכירים את השם אחשוורוש
מזכירים בכל פעם, את שמו של המן.
שאלה 19
גורלו של המן על פי המגילה:
שם קץ לחייו.
מתפייס עם המלך אחשוורוש.
ממונה לשר בכיר.
נתלה על העץ עם עשרת בניו.
שאלה 20
"ונהפוך הוא" מסמל את:
כל התשובות נכונות.
השינוי שהביא את היהודים לשלוט באויבים שלהם.
התחפושות, שנהוג להתחפש בחג זה.
המהפך שחל בגורל היהודים – מיגון לשמחה, ומאבל ליום טוב.