חידון פורים    
חזרה לדף הבית
כתבה וערכה - מזל מלכא
שאלה 1
חג פורים חל בתאריך:
כ"ג אדר
ו' ניסן
י"ד אדר
ט"ו בשבט
שאלה 2
השלם את המשפט: "משנכנס אדר...
מרבין במתנות לאביונים."
ונהפוך הוא."
מרבין במשתה."
מרבין בשמחה."
שאלה 3
המקור לסיפור ההיסטורי של פורים מופיע ב...:
מגילת העצמאות.
מגילת איוב.
מגילת אסתר.
המגילות הגנוזות.
שאלה 4
במגילת אסתר מוזכרות ארבע מצוות והן:
קריאת מגילה, משלוח מנות, מתנות לאביונים, ומשתה פורים.
קריאת מגילה, אכילת אזני המן, משלוח מנות ותחפושת.
קריאת מגילה, תחפושות, מתנות לאביונים, ומסיבת פורים.
משתה פורים, עדלאידע, משלוח מנות, אכילת אוזני המן.
שאלה 5
תענית אסתר הוא צום לזכר:
צום היהודים, שניסו לבטל את גזירות אחשוורוש.
שלושת הימים שצם מרדכי, כדי שאחשוורוש יבטל את גזירת המן.
המשתה שערך המלך אחשוורוש.
שלושת הימים שצמה אסתר, לפני שהלכה לבקש מאחשוורוש לבטל את גזרת המן.
שאלה 6
הדמויות הנשיות במגילה הן:
אסתר, זרש ורות.
אסתר, רות, ונעמי.
הדסה, ושתי ורות.
אסתר, ושתי, וזרש.
שאלה 7
ממלכתו של המלך אחשוורוש השתרעה:
מבבל ועד נהר הירדן.
מנהר פרת ועד ארץ ישראל.
לאורך נהר פרת והחידקל.
מהודו ועד כוש.
שאלה 8
"אחשדרפנים" הם:
יועצי המלך.
שומרי המלך.
רצי המלך.
ילדי המן.
שאלה 9
מה פרוש המילה פתשגן?
חותם המלך.
אגרת מפורשת.
שליח המלך.
הפור.
שאלה 10
שומרי המלך אחשוורוש שבקשו להרגו:
ויזתא והמן.
חרבונא ודלפון.
בגתן ותרש.
המן וחרבונא.
שאלה 11
אשתו הראשונה של אחשוורוש, שסרבה להופיע למשתה:
אסתר
הדסה
זרש
ושתי
שאלה 12
תפקידו של המן בחצר המלך:
שר הבכיר ביותר בממלכת אחשוורוש.
שר המשקים של המלך.
גזבר המלך.
סופר המלך.
שאלה 13
מרדכי היה :
שר בממלכת אחשוורוש
הדוד של אסתר.
גולה משבט בנימין.
כל התשובות נכונות.
שאלה 14
לבנו הצעיר של המן קראו:
וייזתא
תרש
דלפון
חרבונה
שאלה 15
על מנת שגזרותיו של המן יתגשמו היה צריך לחתום על הצווים ב:
חותמת דיו.
טבעת המלך.
שרביט זהב.
להפיל פור.
שאלה 16
למי התכוון אחשוורוש כשאמר: "ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו"?:
להמן בן המדתא.
לאסתר המלכה.
למרדכי היהודי.
לויזתא בנו של המן.
שאלה 17
משמעות המילה "פורים":
מהמילה פר – ברבים פרים ששחטו במשתה המלך.
מהמילה פרו ורובו – שהיהודים התרבו בממלכת פרס.
מהמילה פּוּר – גורל – המן בקש להפיל גורל ליום ההשמת היהודים.
מילה בפרסית שמשמעותה – משתה.
שאלה 18
בשעת קריאת המגילה בבית הכנסת, נהוג להרעיש ברעשן כאשר:
בכל פעם שמזכירים את ושתי.
בכל פעם שמזכירים את השם אחשוורוש
מזכירים בכל פעם, את שמו של המן.
בתחילת קריאת המגילה ובסופה.
שאלה 19
גורלו של המן על פי המגילה:
ממונה לשר בכיר.
נתלה על העץ עם עשרת בניו.
שם קץ לחייו.
מתפייס עם המלך אחשוורוש.
שאלה 20
"ונהפוך הוא" מסמל את:
התחפושות, שנהוג להתחפש בחג זה.
כל התשובות נכונות.
השינוי שהביא את היהודים לשלוט באויבים שלהם.
המהפך שחל בגורל היהודים – מיגון לשמחה, ומאבל ליום טוב.