חידון פורים    
חזרה לדף הבית
כתבה וערכה - מזל מלכא
שאלה 1
חג פורים חל בתאריך:
כ"ג אדר
ט"ו בשבט
ו' ניסן
י"ד אדר
שאלה 2
השלם את המשפט: "משנכנס אדר...
מרבין במשתה."
מרבין בשמחה."
ונהפוך הוא."
מרבין במתנות לאביונים."
שאלה 3
המקור לסיפור ההיסטורי של פורים מופיע ב...:
המגילות הגנוזות.
מגילת העצמאות.
מגילת איוב.
מגילת אסתר.
שאלה 4
במגילת אסתר מוזכרות ארבע מצוות והן:
משתה פורים, עדלאידע, משלוח מנות, אכילת אוזני המן.
קריאת מגילה, משלוח מנות, מתנות לאביונים, ומשתה פורים.
קריאת מגילה, אכילת אזני המן, משלוח מנות ותחפושת.
קריאת מגילה, תחפושות, מתנות לאביונים, ומסיבת פורים.
שאלה 5
תענית אסתר הוא צום לזכר:
שלושת הימים שצמה אסתר, לפני שהלכה לבקש מאחשוורוש לבטל את גזרת המן.
שלושת הימים שצם מרדכי, כדי שאחשוורוש יבטל את גזירת המן.
צום היהודים, שניסו לבטל את גזירות אחשוורוש.
המשתה שערך המלך אחשוורוש.
שאלה 6
הדמויות הנשיות במגילה הן:
הדסה, ושתי ורות.
אסתר, זרש ורות.
אסתר, ושתי, וזרש.
אסתר, רות, ונעמי.
שאלה 7
ממלכתו של המלך אחשוורוש השתרעה:
מהודו ועד כוש.
לאורך נהר פרת והחידקל.
מבבל ועד נהר הירדן.
מנהר פרת ועד ארץ ישראל.
שאלה 8
"אחשדרפנים" הם:
ילדי המן.
רצי המלך.
יועצי המלך.
שומרי המלך.
שאלה 9
מה פרוש המילה פתשגן?
הפור.
שליח המלך.
חותם המלך.
אגרת מפורשת.
שאלה 10
שומרי המלך אחשוורוש שבקשו להרגו:
חרבונא ודלפון.
המן וחרבונא.
בגתן ותרש.
ויזתא והמן.
שאלה 11
אשתו הראשונה של אחשוורוש, שסרבה להופיע למשתה:
זרש
הדסה
ושתי
אסתר
שאלה 12
תפקידו של המן בחצר המלך:
שר הבכיר ביותר בממלכת אחשוורוש.
גזבר המלך.
שר המשקים של המלך.
סופר המלך.
שאלה 13
מרדכי היה :
גולה משבט בנימין.
כל התשובות נכונות.
שר בממלכת אחשוורוש
הדוד של אסתר.
שאלה 14
לבנו הצעיר של המן קראו:
תרש
דלפון
וייזתא
חרבונה
שאלה 15
על מנת שגזרותיו של המן יתגשמו היה צריך לחתום על הצווים ב:
חותמת דיו.
טבעת המלך.
להפיל פור.
שרביט זהב.
שאלה 16
למי התכוון אחשוורוש כשאמר: "ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו"?:
להמן בן המדתא.
לויזתא בנו של המן.
לאסתר המלכה.
למרדכי היהודי.
שאלה 17
משמעות המילה "פורים":
מילה בפרסית שמשמעותה – משתה.
מהמילה פרו ורובו – שהיהודים התרבו בממלכת פרס.
מהמילה פּוּר – גורל – המן בקש להפיל גורל ליום ההשמת היהודים.
מהמילה פר – ברבים פרים ששחטו במשתה המלך.
שאלה 18
בשעת קריאת המגילה בבית הכנסת, נהוג להרעיש ברעשן כאשר:
בתחילת קריאת המגילה ובסופה.
בכל פעם שמזכירים את ושתי.
בכל פעם שמזכירים את השם אחשוורוש
מזכירים בכל פעם, את שמו של המן.
שאלה 19
גורלו של המן על פי המגילה:
נתלה על העץ עם עשרת בניו.
מתפייס עם המלך אחשוורוש.
ממונה לשר בכיר.
שם קץ לחייו.
שאלה 20
"ונהפוך הוא" מסמל את:
כל התשובות נכונות.
התחפושות, שנהוג להתחפש בחג זה.
השינוי שהביא את היהודים לשלוט באויבים שלהם.
המהפך שחל בגורל היהודים – מיגון לשמחה, ומאבל ליום טוב.