חידון פורים    
חזרה לדף הבית
כתבה וערכה - מזל מלכא
שאלה 1
חג פורים חל בתאריך:
כ"ג אדר
ט"ו בשבט
י"ד אדר
ו' ניסן
שאלה 2
השלם את המשפט: "משנכנס אדר...
ונהפוך הוא."
מרבין בשמחה."
מרבין במשתה."
מרבין במתנות לאביונים."
שאלה 3
המקור לסיפור ההיסטורי של פורים מופיע ב...:
מגילת העצמאות.
מגילת איוב.
מגילת אסתר.
המגילות הגנוזות.
שאלה 4
במגילת אסתר מוזכרות ארבע מצוות והן:
קריאת מגילה, אכילת אזני המן, משלוח מנות ותחפושת.
משתה פורים, עדלאידע, משלוח מנות, אכילת אוזני המן.
קריאת מגילה, תחפושות, מתנות לאביונים, ומסיבת פורים.
קריאת מגילה, משלוח מנות, מתנות לאביונים, ומשתה פורים.
שאלה 5
תענית אסתר הוא צום לזכר:
שלושת הימים שצמה אסתר, לפני שהלכה לבקש מאחשוורוש לבטל את גזרת המן.
צום היהודים, שניסו לבטל את גזירות אחשוורוש.
המשתה שערך המלך אחשוורוש.
שלושת הימים שצם מרדכי, כדי שאחשוורוש יבטל את גזירת המן.
שאלה 6
הדמויות הנשיות במגילה הן:
אסתר, רות, ונעמי.
הדסה, ושתי ורות.
אסתר, זרש ורות.
אסתר, ושתי, וזרש.
שאלה 7
ממלכתו של המלך אחשוורוש השתרעה:
לאורך נהר פרת והחידקל.
מנהר פרת ועד ארץ ישראל.
מהודו ועד כוש.
מבבל ועד נהר הירדן.
שאלה 8
"אחשדרפנים" הם:
יועצי המלך.
שומרי המלך.
ילדי המן.
רצי המלך.
שאלה 9
מה פרוש המילה פתשגן?
אגרת מפורשת.
שליח המלך.
חותם המלך.
הפור.
שאלה 10
שומרי המלך אחשוורוש שבקשו להרגו:
חרבונא ודלפון.
בגתן ותרש.
המן וחרבונא.
ויזתא והמן.
שאלה 11
אשתו הראשונה של אחשוורוש, שסרבה להופיע למשתה:
ושתי
הדסה
זרש
אסתר
שאלה 12
תפקידו של המן בחצר המלך:
גזבר המלך.
שר המשקים של המלך.
שר הבכיר ביותר בממלכת אחשוורוש.
סופר המלך.
שאלה 13
מרדכי היה :
גולה משבט בנימין.
הדוד של אסתר.
כל התשובות נכונות.
שר בממלכת אחשוורוש
שאלה 14
לבנו הצעיר של המן קראו:
תרש
חרבונה
וייזתא
דלפון
שאלה 15
על מנת שגזרותיו של המן יתגשמו היה צריך לחתום על הצווים ב:
חותמת דיו.
להפיל פור.
טבעת המלך.
שרביט זהב.
שאלה 16
למי התכוון אחשוורוש כשאמר: "ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו"?:
להמן בן המדתא.
לויזתא בנו של המן.
לאסתר המלכה.
למרדכי היהודי.
שאלה 17
משמעות המילה "פורים":
מהמילה פר – ברבים פרים ששחטו במשתה המלך.
מהמילה פרו ורובו – שהיהודים התרבו בממלכת פרס.
מהמילה פּוּר – גורל – המן בקש להפיל גורל ליום ההשמת היהודים.
מילה בפרסית שמשמעותה – משתה.
שאלה 18
בשעת קריאת המגילה בבית הכנסת, נהוג להרעיש ברעשן כאשר:
בכל פעם שמזכירים את ושתי.
מזכירים בכל פעם, את שמו של המן.
בכל פעם שמזכירים את השם אחשוורוש
בתחילת קריאת המגילה ובסופה.
שאלה 19
גורלו של המן על פי המגילה:
נתלה על העץ עם עשרת בניו.
שם קץ לחייו.
מתפייס עם המלך אחשוורוש.
ממונה לשר בכיר.
שאלה 20
"ונהפוך הוא" מסמל את:
השינוי שהביא את היהודים לשלוט באויבים שלהם.
כל התשובות נכונות.
המהפך שחל בגורל היהודים – מיגון לשמחה, ומאבל ליום טוב.
התחפושות, שנהוג להתחפש בחג זה.